CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Lĩnh vực: Sản xuất Dược phẩm

Địa chỉ: 170 Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội

Tiêu chuẩn: GMP WHO, GLP, GSP, GPP

Sản phẩm sử dụng: Đồng hồ chênh áp, Khóa liên động

 

Bài viết mới nhất