DƯỢC MEBIPHAR

mebiphar

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & SINH HỌC Y TẾ (MEBIPHAR)

Lĩnh vực: Sản xuất Dược phẩm

Địa chỉ: 31 Ngô Thời Nhiệm Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn: GMP WHO

Sản phẩm sử dụng: Đồng hồ chênh áp; Khóa liên động

Bài viết mới nhất