DƯỢC PHẨM MINH DÂN

dược phẩm minh dân

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN

Lĩnh vực: Sản xuất Dược phẩm

Địa chỉ: Lô E2, Đường N4, KCN Hoà Xá, Xã Lộc Hoà, TP.Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Tiêu chuẩn: GMP WHO

Sản phẩm sử dụng: Đồng hồ chênh áp, Đèn phòng sạch

Bài viết mới nhất