HƯƠNG SEN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN

Lĩnh vực: Sản xuất Thực phẩm, Đồ uống

Địa chỉ: Số 18, Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Tiêu chuẩn;

Sản phẩm sử dụng: Đồng hồ chênh áp

Bài viết mới nhất