Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 8664-2:2011 (ISO 14644) về Phòng sạch và Môi trường kiểm soát.

  • 28 Tháng 12, 2020

Thiết bị phòng sạch VCR xin được gửi đến các bạn bộ tiêu chuẩn TCVN 8664-2:2011 về Phòng sạch và Môi trường kiểm soát .

TCVN 8664-2:2011 - Tiêu chuẩn Phòng sạch Việt Nam

TCVN 8664-2:2011 về Phòng sạch và Môi trường kiểm soát do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 8664-2:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14644-2:2000.

Các phần TCVN 8664-2:2011 - Tiêu chuẩn phòng sạch Việt Nam

- Phần 1: Phân loại độ sạch không khí.

- Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật để thử nghiệm và theo dõi nhằm chứng minh sự phù hợp liên tục với TCVN 8664-1 (ISO 14644-1).

- Phần 3: Phương pháp thử.

- Phần 4: Thiết kế, xây dựng và khởi động.

- Phần 5: Vận hành.

- Phần 6: Từ vựng.

- Phần 7: Thiết bị phân tách (tủ hút, hộp đựng găng tay, môi trường cách ly đối với không khí sạch).

- Phần 8: Phân loại ô nhiễm phân tử trong không khí.

Các bạn có thể tải về Bộ Full tiêu chuẩn TCVN 8664-2:2011 tại đây

 

Bài viết mới nhất