Mỗi phòng sạch đều yêu cầu kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng nó luôn đạt được cấp độ sạch như đúng tiêu chuẩn thiết kế của phòng ban đầu. Phòng sạch sẽ được chứng nhận thẩm định lần đầu sau khi xây dựng xong, sau đó cần được kiểm tra lại sau mỗi 6 đến 12 tháng để đảm bảo nó vẫn tiếp tục tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về độ sạch và kiểm soát lượng hạt. Vậy cách chúng ta kiểm tra độ sạch của phòng sạch như thế nào? Sau đây thiết bị phòng sạch VCR sẽ gửi đến các nhà quản lý phòng sạch những bước cơ bản nhất để kiểm tra cấp độ sạch của phòng ngay dưới đây, cùng xem ngay.

Phòng sạch là gì?

Các tiêu chuẩn phòng sạch

Yêu cầu kiểm tra phân loại phòng sạch

Trước hết, theo ISO 14644-2, Kiểm tra và Tuân thủ Phòng sạch, quy định rằng tất cả các phòng sạch bất kể cấp độ nào, đều phải được kiểm tra chất lượng thường xuyên.
Các thí nghiệm đo mật độ hạt phải được thực hiện hàng năm đối với phòng sạch ISO 6ISO 8, hoặc định kỳ 6 tháng đối với ISO 5 trở xuống.

Số lượng các hạt cho phép khi kiểm tra cấp sạch của phòng sạch

Để kiểm tra được độ sạch thì chúng ta phải biết các tiêu chuẩn phòng sạch và cách phân loại phòng sạch. Nếu còn có thắc mắc gì về các tiêu chuẩn thì hãy theo dõi những bài viết về tiêu chuẩn phòng sạch ở đây của VCR.

Tất cả các phòng sạch đều có các mức độ sạch khác nhau, tùy theo số lượng hạt bụi cho phép. Cần phải theo dõi cẩn thận và tuân thủ số lượng hạt giúp thì mới duy trì được độ sạch và chất lượng theo các phân loại phòng sạch.

Dưới đây là các cấp độ hạt được chấp nhận trong mỗi loại ISO, được chỉ định theo số lượng và kích thước:

Class Số hạt tối đa / m3

Tương đương với

STD 209E

≥ 0. 1 μm

≥ 0. 2 μm

≥ 0. 3 μm

≥ 0. 5 μm

≥ 1 μm

≥ 5 μm

 
ISO 1 10 2          
ISO 2 100 24 10 4      
ISO 3 1.000 237 102 35 8   Class 1
ISO 4 10.000 2.370 1.020 352 83   Class 10
ISO 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29 Class 100
ISO 6 1.000.000 237.000

102.000

35.200 8.320 293 Class 1.000
ISO 7       352.000 83.200 2.930 Class 10.000
ISO 8       3.520.000 832.000 29.300 Class 100.000
ISO 9      

35.200.000

8.320.000 293.000 Phòng thông thường.

Cách kiểm tra cấp sạch của phòng sạch

Dù phòng sạch của bạn yêu cầu kiểm tra định kỳ 6 tháng hay 1 năm một lần, thì bạn cũng phải biết cách kiểm tra số lượng hạt trong phòng sạch. Kiểm tra số lượng hạt trong phòng sạch để đảm bảo rằng phòng đang đạt được cấp độ sạch như thiết kế. Dưới đây là các bước cơ bản để kiểm tra kiểm tra cấp sạch phòng sạch bằng cách sử dụng máy đếm hạt bụi.

Đo cấp độ sạch phòng sạch

Bước 1: Xác định số lượng và vị trí bạn cần lấy mẫu dựa trên thể tích của phòng (đơn vị m3). Hiện nay trên thị trường có một số máy đếm hạt bụi sẽ tính toán điều này giúp bạn sau khi nhập đầy đủ thể tích của phòng sạch.

Bước 2: Đặt máy đếm hạt sau đó ghi lại các hạt có kích thước nhất định, và chỉ định số lượng tối đa cho phép và khối lượng tối thiểu cần lấy mẫu tại mỗi vị trí.

Bước 3: Thực hiện các phép đo tại từng vị trí lấy mẫu. Tùy thuộc vào thiết bị mà bạn đang sử dụng để đo các hạt, ví dụ như máy đếm hạt cầm tay hoặc hệ thống giám sát tự do. Cũng như tốc độ gió trong phòng sạch của bạn, có thể mất khoảng thời gian khác nhau để thu thập các phép đo về khối lượng phù hợp. Thậm chí có thể phải thực hiện một số phép đo cho mỗi vị trí, sau đó tính trung bình.

Bước 4: Khi đã thu thập được số đo trung bình cho từng vị trí lấy mẫu, chúng ta sẽ cộng các số đo lại với nhau và chia cho số vị trí để tìm giá trị trung bình cho toàn bộ phòng sạch.

Bước 5: Xác định xem phòng sạch của bạn có đáp ứng các yêu cầu của cấp độ sạch hay không bằng cách tham khảo các bảng kiểm soát số lượng hạt cho các tiêu chuẩn. Nếu chưa đạt, chúng ta cần xem lại những vị trí đã đo xem vị trí nào cần cải thiện thì đưa ra giải pháp xử lý.

Xem thêm: Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 4

Trên đây là những bước cơ bản nhất để bạn có thể kiểm tra cấp độ sạch của phòng sạch. Ngoài ra để phòng sạch đạt được các tiêu chuẩn cho từng ứng dụng thì cần phải đo cả các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, …Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề của mình.