Nói chung, các ngành công nghiệp yêu cầu độ sạch tương đối cao sẽ sử dụng phòng sạch di động - Clean booth.

1. Phòng thí nghiệm và các đơn vị nghiên cứu khoa học, khu nhà xưởng, nội dung nghiên cứu thí nghiệm độc lập cần có yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm, độ sáng, độ sạch nhất định, vi khuẩn v.v ... Công việc thí nghiệm được kiểm soát trong khu vực phòng sạch nâng cao tỷ lệ thành công của các đề tài nghiên cứu khoa học.

2. Các nhà máy sản xuất điện tử, chẳng hạn như khu vực làm việc của dây chuyền lắp ráp, bàn kiểm tra và đặc biệt quá trình sản xuất thải ra các hạt bụi hoặc mùi đặc biệt. Clean booth - phòng sạch di động rất thích hợp sử dụng trong trường hợp này nó giúp tạo ra môi trường làm sạch cục bộ và Quá trình sản xuất được kiểm soát trong khu vực sạch để nâng cao năng suất sản phẩm.

3. Trong lĩnh vực thực phẩm, trong quá trình sản xuất và đóng gói, nói chung nên sử dụng Clean booth - phòng sạch di động. Cấp độ càng cao, sản phẩm được sản xuất có thể đáp ứng tiêu chuẩn GMP quốc gia về an toàn và vệ sinh. Trong việc thực phẩm và dịch vụ ăn uống, ngày càng có nhiều ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống dần chú ý đến việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Clean booth, Airshower và các thiết bị khác được sử dụng rộng rãi hơn trong thực phẩm chín, thức ăn nhanh, thực phẩm đông lạnh và nhiều lĩnh vực khác.

Một vài hình ảnh về Clean Booth - Phòng sạch di động

clean booth - phòng sạch di động

clean booth phòng sạch di động

 

clean booth phòng sạch

Từ khóa: