Khu vực CNC trong phòng sạch được sử dụng trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ yêu cầu không gian sạch để ngăn ngừa ô nhiễm do bụi hoặc các chất ô nhiễm bên ngoài khác hoặc thực hiện kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ.

Các yêu cầu đối với cấp sạch CNC (Cleanroom Not Classified) trong phòng sạch cũng tương tự như đối với phòng sạch, chỉ đơn giản là các tiêu chuẩn không khắt khe và phòng sạch sẽ không được đánh giá.

Chúng vẫn yêu cầu mức độ kiểm soát đối với môi trường bên trong phòng, có thể bao gồm:

Kiểm soát nhiệt độ bằng cách sử dụng tấm panel cách nhiệt
Tạo áp suất để đảm bảo không khí bị ô nhiễm xâm nhập
Tách biệt khỏi bất kỳ khu vực không đạt tiêu chuẩn phòng sạch
khống chế Độ ẩm để ngăn vi khuẩn phát triển, khử ẩm, tĩnh điện hoặc ăn mòn kim loại
Có nhiều trường hợp trong đó một phòng sạch nhưng không được liệt kê. Môi trường được kiểm soát này có thể là một khu vực sản xuất hoặc đóng gói riêng biệt được giữ sạch sẽ, không có mùi, bụi và các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn khác.

Nguồn: Sưu tầm