Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH MTV 120 Armephaco, Công ty Cổ phần Dược phẩm Tân Á thực hiện thu hồi trên địa bàn TP Hà Nội. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát Công ty TNHH MTV 120 Armephaco thực hiện việc thu hồi trên địa bàn thành phố Hà Nội và lấy mẫu bổ sung để kiểm tra chất lượng thuốc nêu trên.

Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi là Chymomedi (Chymotrypsin 21microkatals), SĐK: VD-25331-16, lô sx: 254418, NSX: 21/8/2018, HD: 20.8.2020, do Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sản xuất. Mẫu thuốc lấy tại Công ty TNHH Phát triển thương mại và Dược phẩm Hoàn Kiếm. Sở Y tế đã thông báo đến lãnh đạo hai công ty thực hiện thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên đã phân phối trên địa bàn TP Hà Nội, đồng thời Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của hai đơn vị.

Với hai loại thuốc bị đình chỉ lưu hành và thu hồi, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, cơ sở y tế ngoài công lập, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nói trên. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở có kinh doanh hai loại thuốc nói trên.

Sở Y tế cũng sẽ tích cực thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về hai loại thuốc bị đình chỉ lưu hành và thu hồi tới cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Nguồn: LĐO

Từ khóa: