Đại gia dược Nhật Bản tại ĐHĐCĐ năm nay đã cử thêm 2 nhân sự vào bộ máy lãnh đạo DHG là ông Masashi Nakaura, Giám đốc điều hành Taisho Pharmaceutical Indonesia, và ông Maki Kamijo, Giám đốc phát triển Kinh doanh quốc tế của Taisho. Hiện, Taisho đang nắm giữ hơn 51% vốn tại DHG.

Dược Hậu Giang (DHG) vừa công bố thông tin bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc chức năng. Chi tiết:

Thứ nhất, bổ nhiệm ông Masashi Nakaura chức vụ Tổng Giám đốc (CEO), người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 1/1/2020-31/12/2022. Hiện, ông Masashi Nakaura đang giữ chức Thành viên HĐQT DHG.

Thứ hai, bổ nhiệm ông Đoàn Đình Duy vào chức vụ Tổng Giám đốc điều hành (COO) từ ngày 1/1/2020 - 31/12/2022. Ông Khương đang giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT DHG.

Thứ tư, tái bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diệp vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ.

Thứ năm, tái bổ nhiệm ông Tomoyuki Kawata vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ.

Cuối cùng, tái bổ nhiệm ông Atsushi Toyoshima làm Giám đốc chuỗi cung ứng DHG từ ngày 1/1/2020.

Được biết, cùng với ông Jun Kuroda (Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc điều hành cấp cao của Taisho), đại gia dược Nhật Bản tại ĐHĐCĐ năm nay đã cử thêm 2 nhân sự vào bộ máy lãnh đạo DHG là ông Masashi Nakaura, Giám đốc điều hành Taisho Pharmaceutical Indonesia, và ông Maki Kamijo, Giám đốc phát triển Kinh doanh quốc tế của Taisho. Hiện, Taisho đang nắm giữ hơn 51% vốn tại DHG.

Về kinh doanh, quý 3/2019 DHG đạt doanh thu thuần hơn 874 tỷ đồng, tăng 5,6% so với quý 3 năm ngoái, trong khi chi phí giá vốn tăng đến 12,9% nên lợi nhuận gộp thu về còn hơn 370 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 117 tỷ đồng, giảm 15%. Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt doanh thu thuần 2.617 tỷ đồng, thực hiện 66% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 427 tỷ đồng.

Dược Hậu Giang (DHG) vừa bổ nhiệm người Nhật làm Tổng Giám đốc - Ảnh 1.

Từ khóa: