Cơ sở của tốc độ gió trong LAF Cân, Dispensing Booth

LAF cân hay Dispensing Booth là một thiết bị được sử dụng phổ biến trong ngành dược. Trong quá trình hoạt động, tốc độ gió nên được kiểm soát trong khoảng 0,36-0,54m/s để đạt hiệu quả lọc tốt nhất và lưu lượng gió ổn định.

Vậy phạm vi tốc độ gió của LAF cân dựa trên cơ sở nào? Tại sao chúng ta cần kiểm soát tốc độ gió trong phạm vi này?

Quy định của GMP

Các phiên bản mới của GMP đã liên tục cải tiến yêu cầu và quy định đối với các thiết bị phòng sạch, đặc biệt là LAF cân, Laminar Flow Hood hay Dispensing Booth. Việc thiết kế tốc độ gió sẽ liên quan chặt chẽ đến khả năng phát hiện rò rỉ tại chỗ một cách hiệu quả đối với các thiết bị trên. Vì vậy chúng phải có hướng dòng khí, tốc độ gió và độ đồng đều, tỷ lệ lượng khí thải và nhiệt độ bên trong.

Tiêu chuẩn GMP

Đó là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến Dispensing Booth, và cũng là một yếu tố quan trọng để kiểm tra và đánh giá xem nó có phải là sản phẩm đạt tiêu chuẩn hay không. 

Tiêu chuẩn đánh giá tốc độ gió và độ đồng đều của LAF Cân, Dispensing Booth

Cấp khí: 

Tốc độ cấp khí là 0,36-0,54m/s , tốc độ trung bình của mỗi bề mặt màng lọc cũng nằm trong khoảng 10% tổng tốc độ trung bình. Ngoài ra, bất kỳ điểm nào cũng không được lệch quá 12% giá trị trung bình của bề mặt phin lọc đó.

Không khí hồi: 

Chúng ta sẽ sử dụng một máy đo tốc độ gió đã được hiệu chuẩn để đo tốc độ gió hồi ở khoảng cách 3-5 cm từ lưới tản gió hồi. Lấy 5 điểm cho mỗi lưới tản nhiệt về và tính giá trị trung bình. Tốc độ trung bình của mỗi phần nằm trong khoảng 10% của phạm vi sai số của tổng mức trung bình và không có dữ liệu nào vượt qua 12% tốc độ gió trung bình của lưới nơi đặt nó.

Ngoài ra, liên quan đến tốc độ gió của LAF Cân là tỷ lệ giữa lưu lượng gió và thể tích khí thải.

luồng gió trong laf cân

Dòng khí trong LAF Cân

Kiểu luồng không khí: 

Khi thử nghiệm kiểu luồng không khí, vị trí tiếp xúc của sản phẩm, nơi làm việc của người vận hành và hướng của luồng không khí từ sạch sang bẩn phải được xem xét một cách toàn diện. Hãy chắc chắn rằng sản phẩm tiếp xúc không bị ô nhiễm, và đảm bảo rằng không có dòng chảy xoáy, chảy ngược, hoặc khuếch tán đến người vận hành để tránh gây thương tích. Có thể thử nghiệm bằng cách sử dụng máy tạo hơi nước chuyên dụng để kiểm tra kiểu luồng không khí và sử dụng camera để ghi lại kiểu luồng không khí.

Tỷ lệ thể tích khí thải: 

Lý do Dispensing Booth có áp suất âm là do lượng không khí được xả ra từ đỉnh của nó một cách hiệu quả làm cho lượng không khí của bề mặt cấp khí nhỏ hơn khối lượng không khí hồi của bề mặt khí hồi. Một phần gió được hấp thụ trong phòng để tạo ra sự chênh lệch giữa hai môi trường và tạo thành vùng áp suất âm. 

Việc kiểm soát tỷ lệ lưu lượng khí thải quyết định trực tiếp đến hiệu quả của bảo vệ áp suất âm. Chúng ta cần đo lưu lượng khí thải, ghi lại dữ liệu, sau đó tính toán tỷ lệ giữa hai loại dựa trên lưu lượng không khí cung cấp thu được từ thử nghiệm tốc độ gió và độ đồng đều. Lưu lượng khí thải phải từ 5% đến 15% tổng lượng không khí cấp .

Tốc độ gió 

Tốc độ gió của bề mặt thoát khí của Dispensing Booth được quy định trong khoảng 0,3 - 0,54m / s. Và theo phiên bản mới của GMP, tốc độ gió và lượng không khí phải được kiểm tra tại hiện trường sau khi hoàn thành lắp đặt thiết bị.

Xem thêm: Đồng hồ chênh áp trên Dispensing Booth

Cách đo tốc độ gió của Dispensing Booth

Chuẩn bị trước khi thử nghiệm: 

Trước khi thử nghiệm đo tốc độ của RLAF, chung ta cần phải làm một số công việc chuẩn bị để xác nhận rằng bộ lọc được lắp đặt nguyên vẹn và không có rò rỉ. Cần phải đảm bảo rằng tấm tản khí hoạt động tốt; quạt và động cơ cũng phải hoạt động trong trạng thái bình thường.

Cơ sở thử nghiệm: 

Để đạt được hiệu quả làm sạch tốt hơn, tốc độ gió dưới tấm tản khí được khuyến nghị duy trì ở mức 0,36-0,54m / s . Khi tiến hành các thử nghiệm tại hiện trường, hãy đảm bảo rằng máy đo tốc độ gió được sử dụng đã được hiệu chuẩn.

máy đo tốc độ gió

Máy đo tốc độ gió

Quy trình kiểm tra:

Kiểm tra tốc độ gió tại vị trí 100-150mm ngay bên dưới tấm tản khí của Dispensing Booth và lấy 5 điểm cho mỗi bộ lọc để kiểm tra tốc độ gió (nếu có yêu cầu đặc biệt, cũng có thể thêm điểm kiểm tra). Ghi lại tốc độ gió của từng điểm kiểm tra và liệt kê lại trong giá trị trung bình thống kê trên một bảng.

Giá trị tốc độ gió 0,45m / s ± 20% là đủ điều kiện và mỗi giá trị đơn lẻ phải nằm trong 20% giá trị trung bình của nó.

Tốc độ gió trong Dispensing Booth hay LAF Cân là một yếu tố rất quan trọng, nó sẽ đảm bảo thiết bị hoạt động một cách tốt nhất. Vì vậy bạn hãy thường xuyên kiểm tra tốc độ gió của các thiết bị này để phát hiện và xử lý kịp thời nếu gặp sự cố.

Xem thêm: Quy trình lắp đặt Weighing Booth

Bài viết mới nhất