VIỆN Y HỌC HẢI QUÂN

viện y học hải quân

VIỆN Y HỌC HẢI QUÂN

Lĩnh vực: Khám - Chữa Bệnh

Địa chỉ: 13 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Tiêu chuẩn: 

Sản phẩm sử dụng: Static Pass Box

Bài viết mới nhất