Cả tủ cách ly isolatorhệ thống rào cản hạn chế tiếp cận RABS đang đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp sản xuất dược phẩm hiện nay. Việc sản xuất các dạng thuốc tiệt trùng phải được kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm bởi vi sinh vật, nội độc tố và các phần tử. Chỉ cần một sự hiện diện của thứ gì đó không mong muốn trong một dạng bào chế có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng. Do đó, luật pháp yêu cầu phải thực hiện các bước để giảm những rủi ro đe dọa đến chất lượng sản phẩm và cuối cùng là sự an toàn của bệnh nhân.

Sản xuất thuốc với cách ly isolator và hệ thống rào cản hạn chế tiếp cận RABS

Môi trường sản xuất dược phẩm tạo ra nhiều nguồn ô nhiễm, từ hệ thống lọc không khí đến quá trình vận chuyển nguyên liệu. Thực tế là một người vận hành được trang bị đầy đủ cũng có thể tạo ra hơn 10.000 đơn vị hình thành khuẩn lạc mỗi giờ. Do đó, cần phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo việc chuyển giao các API và thành phần công thức một cách an toàn và tiệt trùng trong quá trình vô trùng. Bài viết này Thiết bị phòng sạch VCR đánh giá các phương pháp tiếp cận hiện tại đối với ngăn chặn vô trùng và so sánh một số kỹ thuật chuyển giao và rào cản kín, bao gồm thiết bị cách ly và hệ thống rào cản hạn chế tiếp cận (RABS)

Kỹ thuật cách ly/ngăn chặn tiệt trùng là gì?

Chuyển giao kín và công nghệ rào cản đã được thiết kế để bao gồm các quy trình sản xuất vô trùng. Chúng cung cấp một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho các phương pháp “chỉ trong phòng sạch” thông thường để xử lý các sản phẩm vô trùng, đảm bảo rằng dược phẩm không tiếp xúc với các sinh vật sống được hoặc ô nhiễm dạng hạt, đồng thời bảo vệ người vận hành khỏi các hợp chất mạnh.

Hệ thống rào cản hạn chế tiếp cận - RABS là gì?

Hệ thống rào cản hạn chế tiếp cận hay được viết tắt là RABS ( Restricted-access barrier system) được thiết kế để nâng cao hiệu quả của các quy trình vô trong các phòng sạch thông thường. Các hệ thống này đặt một rào cản vật lý giữa người vận hành và dây chuyền xử lý, trong khi vẫn cung cấp sự linh hoạt để tương tác với quy trình. Để giảm bớt sự hạn chế của hệ thống thì RABS phải được thiết lập trong các phòng sạch loại 7 theo tiêu chuẩn ISO, có nghĩa là nếu cấp độ của phòng sạch càng ở mức độ sạch cao thì sự hạn chế của hệ thống sẽ được giảm bớt. Ngoài ra thì RABS không yêu cầu hệ thống khử nhiễm sinh học của riêng mình.

Hệ thống rào cản hạn chế tiếp cận - RABS

Có hai loại RABS khác nhau được sử dụng phổ biến trong các cơ sở sản xuất hiện nay. Đầu tiên là các RABs chủ động, chủ động hút không khí từ bên ngoài môi trường phòng sạch, lọc và trích xuất nó để hệ thống được được cách ly hoàn toàn. Loại thứ hai là RABS thụ động hay bị động, hệ thống này sẽ sử dụng hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) của phòng sạch.

RABS mang lại lợi thế độc đáo của riêng bằng cách cho phép người vận hành duy trì khoảng cách với quy trình, đồng thời cho phép mở tủ nếu cần can thiệp thêm. Các quy trình cũng có thể được quay vòng nhanh chóng để phù hợp với các quy mô và yêu cầu khác nhau.

Thiết bị cách ly isolator là gì?

Thiết bị cách ly - isolator tạo ra một rào cản hoặc vỏ bọc kín khí xung quanh dây chuyền xử lý vô trùng, do đó, cung cấp sự tách biệt hoàn toàn giữa sản phẩm và người vận hành hoặc môi trường phòng sạch. Người vận hành thực hiện các nhiệm vụ thông qua cổng bán/nửa quần áo hoặc cổng găng tay, điều này cho phép thực hiện thao tác từ bên ngoài thiết bị mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của sản phẩm.

Hệ thống tủ cách ly isolator

Môi trường sạch được duy trì thông qua sự kết hợp của các kỹ thuật, bao gồm việc sử dụng các buồng áp suất dương với điều khiển vòng kín. Không khí đi vào buồng được lọc qua hệ thống lọc HEPA hiệu suất cao theo dạng luồng khí chảy tầng (Laminar), giúp đảm bảo rằng quá trình tạo hạt được ngăn chặn và loại bỏ một cách hiệu quả. Hệ thống khử nhiễm ô nhiễm của thiết bị dùng bằng các máy tạo hơi Hydro Peroxide tích hợp trên thiết bị, hệ thống này sẽ có nhiệm vụ khử nhiễm các bề mặt.

Xem thêm bài viết về Luồng khí chảy tầng Laminar

Đánh giá ưu và nhược điểm của thiết bị cách ly – Isolator và hệ thống rào cản hạn chế tiếp cận RABS

Chìa khóa của quy trình xử lý vô trùng tiên tiến là loại bỏ và kiểm soát tuyệt đối tất cả các nguồn gây ô nhiễm, bao gồm cả chất gây ô nhiễm do con người tạo ra. Việc lựa chọn một kỹ thuật ngăn chặn hàng rào thích hợp sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm yêu cầu của các cơ sở sản xuất riêng lẻ và loại sản phẩm được chế biến. Việc lựa chọn nền tảng kiểm soát ô nhiễm phù hợp đòi hỏi phải có nghiên cứu đáng kể về những gì một sản phẩm cần để thiết kế quy trình hiệu quả.

Trong khi có thể dễ dàng khử nhiễm và mức độ đảm bảo vô trùng cao có thể dễ dàng đạt được bằng cách sử dụng bộ cách ly, RABS mang lại sự linh hoạt trong hoạt động và tốc độ thay đổi cao hơn, hấp dẫn các nhà sản xuất cần phải thích ứng với các yêu cầu khác nhau từ các khách hàng khác nhau.

Thiết bị cách ly isolator mang lại sự khử nhiễm nhanh chóng và dễ dàng và đem lại mức độ đảm bảo độ tiệt trùng cao. Trong khi hệ thống RABS mang lại sự linh hoạt trong hoạt động và tốc độ thay đổi cao hơn, hấp dẫn các nhà sản xuất cần phải thích ứng với các yêu cầu khác nhau từ các khách hàng khác nhau.

Đối với các nhà sản xuất yêu cầu sản xuất thương mại tốc độ cao, công nghệ cách ly isolator có thể có ý nghĩa về mặt kinh doanh. Đối với quy mô lô nhỏ hơn, giải pháp RABS sẽ linh hoạt hơn và có thể phù hợp hơn với quy trình.

Kết luận

Chìa khóa của quy trình xử lý vô trùng tiên tiến là loại bỏ và kiểm soát tuyệt đối tất cả các nguồn gây ô nhiễm, bao gồm cả chất gây ô nhiễm do con người tạo ra. Việc lựa chọn một kỹ thuật ngăn chặn hàng rào thích hợp sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm yêu cầu của các cơ sở sản xuất riêng lẻ và loại sản phẩm được chế biến. Việc lựa chọn nền tảng kiểm soát ô nhiễm phù hợp đòi hỏi phải có nghiên cứu đáng kể về những gì một sản phẩm cần để thiết kế quy trình hiệu quả.

Trong khi có thể dễ dàng khử nhiễm và mức độ đảm bảo vô trùng cao có thể dễ dàng đạt được bằng cách sử dụng bộ cách ly, RABS mang lại sự linh hoạt trong hoạt động và tốc độ thay đổi cao hơn, hấp dẫn các nhà sản xuất cần phải thích ứng với các yêu cầu khác nhau từ các khách hàng khác nhau.

Thiết bị cách ly isolator mang lại sự khử nhiễm nhanh chóng và dễ dàng và đem lại mức độ đảm bảo độ tiệt trùng cao. Trong khi hệ thống RABS mang lại sự linh hoạt trong hoạt động và tốc độ thay đổi cao hơn, hấp dẫn các nhà sản xuất cần phải thích ứng với các yêu cầu khác nhau từ các khách hàng khác nhau.

Đối với các nhà sản xuất yêu cầu sản xuất thương mại tốc độ cao, công nghệ cách ly isolator có thể có ý nghĩa về mặt kinh doanh. Đối với quy mô lô nhỏ hơn, giải pháp RABS sẽ linh hoạt hơn và có thể phù hợp hơn với quy trình.