Tài liệu về GMP

 

  Thư viện GMP  |   Tài liệu về GMP 

Loại tài liệu

Tài liệu

Tải về

GMP-WHO

Nguyên tắc chính (bản eng)

Sản xuất thuốc vô trùng (bản eng)

Sản xuất thuốc sinh học (bản eng)

Hướng dẫn GSP (bản eng)

Quản trị chất lượng GLP (bản eng)

GDP-GLP-GPP

TT04/2018 Quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm (bản vi)

TT03/2018 Quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (bản vi)

QD11/2007 Nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc (bản vi)

GMP-EU

EU GMP annex 1: Sản xuất thuốc vô trùng (bản eng)

EU GMP annex 2: Sản xuất thuốc sinh học cho con người (bản eng)

EU GMP annex 3: Sản xuất thuốc có phòng xạ (bản eng)

EU GMP annex 4: Sản xuất thuốc thú y khác thuốc thú y miễn dịch (bản eng)

EU GMP annex 5: Sản xuất thuốc thú y miễn dịch (bản eng)

EU GMP annex 6: Sản xuất khí y tế (bản eng)

EU GMP annex 7: Sản xuất thuốc thảo dược (bản eng)

EU GMP annex 8: Lấy mẫu nguyên liệu và vật liệu đóng gói (bản eng)

EU GMP annex 9: Sản xuất chất lỏng, kem và thuốc mỡ (bản eng)

EU GMP annex 10: Sản xuất chế phẩm điều chỉnh liều lượng khí hít phải (bản eng)

EU GMP annex 11: Hệ thống máy tính (bản eng)

EU GMP annex 12: Sử dụng bức xạ ion hóa trong sản xuất thuốc (bản eng)

EU GMP annex 13: Sản phẩm thuốc nghiên cứu (bản eng)

EU GMP annex 14: Sản phẩm có nguồn gốc từ máu người hoặc huyết tương người (bản eng)

EU GMP annex 15: Chất lượng và chứng nhận (bản eng)

EU GMP annex 16: Chứng nhận của một QP và lô sản phẩm hang loạt (bản eng)

EU GMP annex 17: Kiểm tra thực tế và công bố thông số (bản eng)

EU GMP annex 19: Mẫu tham chiếu và lưu trữ (bản eng)

GMP-PIC/S

Tài liệu hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo của hệ thống hợp tác về Thanh tra Dược phẩm (PIC/S) (bản vi)

GMP Nhật Bản

Sản xuất thuốc vô trùng (bản eng)

Quản lý hệ thống máy tính (bản eng)

Quy định về cơ sở sản xuất Dược phẩm (bản eng)

Hướng dẫn thực hiện GMP cho nhà sản xuất nước ngoài (bản eng)

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo