Kiểm soát chất lượng là công việc quan trọng đối với bất kỳ ngành công nghiệp nào, đặc biệt là Dược phẩm. Đảm bảo kiểm soát chất lượng nguyên liệu dược phẩm là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của việc sản xuất các sản phẩm trong ngành chăm sóc sức hỏe. Điều quan trọng là phải có một hệ thống để đảm bảo việc kiểm soát chất lượng được duy trì từ đầu.

Việc quản lý hiệu quả chất lượng của các nguyên liệu thô được sử dụng trong các nhà máy Dược phẩm có thể giúp các sản phẩm dược phẩm đáp ứng các yêu cầu chất lượng cần thiết. Và dưới đây là ba cách để có thể duy trì kiểm soát chất lượng với nguyên liệu thô.

1. Có đầy đủ thông tin về nguyên liệu thô sử dụng

Khi lựa chọn nguyên liệu thô nào để sử dụng cho việc sản xuất sản phẩm, có nhiều yếu tố mà chúng ta cần phải xem xét trước. Trước tiên, cần biết lượng nguyên liệu còn lại trong kho là bao nhiêu và có thể thay thế bằng loại khác nếu thiếu không. Thứ hai, cần tìm hiểu xem liệu có đủ thông tin và khoa học chứng minh mức độ an toàn của vật liệu để tiêu dùng hay không.

Cần phải có đầy đủ thông tin về nguyên liệu

Hơn nữa, chúng ta cần phải biết các nguyên liệu thô có thể là nguyên nhân gây ra phản ứng với dược phẩm không và chúng có tương thích tổng thể với sản phẩm không? Mặc dù đây chỉ là một số yếu tố lớn nhất cần xem xét trong quá trình kiểm tra chất lượng dược phẩm, các hợp chất ngày càng trở nên phức tạp và cần lượng nguyên liệu thô cao hơn cho một số quy trình sản xuất. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng chúng ta có đầy đủ mọi thông tin về nguyên liệu mà nhà máy đang sử dụng.

Xem thêm: Nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng dược phẩm

2. Lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đáng tin cậy

Một trong những bước lớn nhất của quy trình kiểm soát chất lượng là đảm bảo các vật liệu của nhà cung cấp có chất lượng tốt nhất. Đó là điều quan trọng để chúng ta có thể tin tưởng vào chất lượng của nguyên liệu cũng như chất lượng đầu ra của sản phẩm. Cần phải tìm hiểu về danh tiếng và lịch sử của nhà cung cấp để lựa chọn được nhà cung cấp nguyên liệu tốt và phù hợp nhất.

Chúng ta cũng có thể làm việc trước với nhà cung cấp và kiểm tra vật liệu để đảm bảo chất lượng. Cần có mối quan hệ hợp tác giữa nhà cung cấp và nhà sản xuất để giúp xác định và giải quyết các vấn đề sớm hơn khi có vấn đề phát sinh.

3. Đảm bảo cho chuỗi quy trình cung ứng nguyên liệu

Cuối cùng, đây là bước mà tất cả các giai đoạn của quy trình chuỗi cung ứng cần được xem xét đúng cách và đánh giá đầy đủ. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với quy trình hoặc nguyên liệu, thì tất cả những thay đổi đó cần được thông báo giữa nhà sản xuất dược phẩm và nhà cung cấp. Nó có thể bao gồm cả việc bao bì chính của vật liệu bị biến dạng, việc này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng của sản phẩm.

đảm bảo chất lượng nguyên liệu dược phẩm

Cần phải đảm bảo chất lượng nguyên liệu dược phẩm

Trên hết, phải đạt được thỏa thuận chất lượng giữa các bên để có thể thiết lập rõ ràng quy trình sản xuất, nguồn và thành phần nguyên liệu, chuỗi phân phối, thông số kỹ thuật và bất kỳ thông báo thay đổi nào. Thỏa thuận này sẽ đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình liên quan đến việc kiểm soát chất lượng, giúp đảm bảo hơn nữa sự an toàn của sản phẩm.

Trên đây là những cách mà các nhà máy dược phẩm có thể sử dụng để đảm bảo chất lượng của nguyên liệu cho quá trình sản xuất. Mong rằng bài viết sẽ giúp các nhà quản lý dược phẩm đảm bảo được chất lượng nguyên liệu cho nhà máy của mình.