Đồng hồ đo chênh lệch áp suất (hay còn gọi là đồng hồ chênh áp) và đồng hồ đo áp suất, nghe qua chúng ta có thể nghĩ nó là cùng một loại đồng hồ. Tuy nhiên hai loại đồng hồ này khác nhau hoàn toàn. Hãy cùng tìm hiểu xem nó khác nhau những điểm gì.

1. Đồng hồ đo chênh lệch áp suất có mục đích sử dụng khác với đồng hồ đo áp suất

  • Đồng hồ đo chênh lệch áp suất: Nó đo sự chênh lệch áp suất giữa hai điểm ở một mức nhất định và kiểm tra sự chênh lệch áp suất giữa các khu vực sạch lân cận ở các cấp độ khác nhau và giữa phòng sạch và ngoài trời.
  • Đồng hồ đo áp suất: đo chênh lệch áp suất giữa điểm này và áp suất khí quyển của vị trí lắp đặt (lưu ý: độ cao của vị trí lắp đặt khác nhau thì giá trị áp suất khí quyển của nó cũng khác).

Hình ảnh: Đồng hồ chênh áp

2. Đồng hồ đo chênh lệch áp suất có môi trường sử dụng khác với đồng hồ đo áp suất

  • Đồng hồ đo chênh lệch áp suất: thường được lắp đặt ở nơi cần phát hiện áp suất ở hai đầu (ví dụ: đầu vào và đầu ra của van đường ống và bộ lọc đường ống).
  • Đồng hồ đo áp suất: Thường được lắp ở nơi cần phát hiện áp suất để báo giá trị áp suất có phù hợp hay không.