Dù là phòng sạch hay nhà Clean Booth, chúng đều cần đảm bảo các mức độ sạch khác nhau, chẳng hạn như mức sạch 1.000, 10.000, 1.000 và 100.000. Và mỗi cấp độ sạch đều cần những thiết bị khác nhau và số lượng thiết bị cũng khác nhau. Và với bài viết này Thiết bị phòng sạch VCR sẽ gửi đến bạn cách tính số lượng FFU cho từng phòng sạch khác nhau.

Phân tích chi tiết Thông số kỹ thuật của FFU

Những cách phân loại FFU

Fan Filter Unit và Hepa Box khác nhau như thế nào

Xác định số lượng FFU cho phòng sạch như thế nào?

Những thông số cần có để xác định số lượng FFU

Để ước tính, xác định số lượng Fan Filter Unit cần thiết cho phòng sạch chúng ta cần những thông số sau đây:

  • Thể tích phòng sạch: Thể tích là một yếu tố quan trọng của phòng sạch. Để tối ưu phòng sạch, chúng ta cần một kích thước hợp lý. Tùy vào kích thước, thể tích chúng ta mới có thể xác định được các thiết bị cần cho phòng sạch đó.
  • Cấp độ phòng sạch: Đây là thông số để xác định tiêu chuẩn của phòng sạch. Từ cấp độ phòng sạch chúng ta có thể ước tính được số lần thay đổi không khí trong phòng.
  • Lưu lượng không khí của FFU: Là thể tích không khí được FFU thổi ra mỗi giờ. FFU thổi ra càng nhiều thì khả năng làm sạch nhanh càng tốt.

Công thức tính số lượng FFU

Khi xác định được thể tích của phòng sạch và số lần thay đổi không khí (dựa vào cấp độ của phòng sạch). Số lượng Fan Filter Unit cần cho phòng sạch đó có thể tính bằng công thức sau:

nFFU = (VxN)/S

Chú ý: V là thể tích của phòng sạch (đơn vị m3); N là số lần thay đổi không khí trong phòng sạch (đơn vị: lần/h); S là lưu lượng không khí của một FFU (đơn vị: m3/h).

Ví dụ: Một phòng sạch có thể tích 360m3, với số lần thay đổi không khí là 24. Quạt FFU sử dụng có lưu lượng không khí là 1080 m3/h. Thì số lượng FFU ước tính cần có là

nFFU = 360*24/1080 = 8 (cái)

Như vậy: Chúng ta cần 8 cái FFU có lưu lượng khí 1080 m3/h cho phòng sạch với thể tích 360m3 và số lần thay đổi không khí là 24.

Các bạn có thể tham khảo FFU VCR 575 với lưu lượng khí 550 m3/h

tính số lượng ffu cho phòng sạch

FFU VCR 1175 với lưu lượng gió 1080 m3/h

Xác định số lần thay đổi không khí trong phòng sạch

Việc kiểm soát số lần trao đổi gió trong phòng sạch cần được duy trì thực hiện liên tục. Lượng gió cấp vào và đi ra phòng sạch có tác dụng đưa không khí đã được làm sạch vào phòng và loại bỏ những hạt bụi hoặc vi khuẩn, nấm mốc… phát sinh trong quá trình sản xuất.

Mỗi phòng sạch có số lần thay đổi không khí khác nhau trong các ngành sản xuất khác nhau. Ví dụ số lần thay đổi không khí mỗi giờ của từng cấp phòng sạch sản xuất theo GMP thường sử dụng trong quá trình tính toán.

  • Cấp A: 60 lần
  • Cấp B: 40 lần
  • Cấp C: 30 lần
  • Cấp D: 20 lần

Chúng ta cần phải biết số lần thay đổi không khí thì mới xác định được số lượng Fan Filter Unit cần cho phòng sạch đó.

Ngoài phòng sạch thì Clean Booth cũng cần FFU và chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng công thức này để tính số lượng FFU cần cho Clean Booth.

Xem thêm các loại Fan Filter Unit của VCR tại đây