Ứng dụng đồng hồ chênh áp lọc để xác định Thời điểm thay lọc trong phòng sạch

Ảnh: Đồng hồ đo chênh áp lọc phòng sạch

Cho dù được sử dụng trong các thiết bị điều hòa không khí hay ở cuối nguồn cung cấp không khí trong phòng sạch, các Hepa Filter cho FFU đều có tuổi thọ nhất định. Trong bài viết này, VCR xin gửi đến bạn 4 tiêu chuẩn để thay thế lọc khí Air filter và ứng dụng đồng hồ đo chênh áp vào việc xác định thời điểm thay thế lọc. Qua đó bạn có thể biết thời điểm để bảo trì và thay thế bộ lọc khí.

1. Độ chênh áp của Hepa Filter vượt mức cho phép

Độ chênh áp của Hepa Filter đã vượt quá định mức chênh áp quy định là 100Pa, hoặc bằng gấp 2 lần thiết kế độ chênh áp ban đầu khi hoạt động (3 lần đối với độ chênh áp thấp và hiệu suất dưới cao) trong hơn 1 năm và nó có thể được thay thế bất kỳ lúc nào nếu vượt quá tiêu chuẩn.

Phương pháp xác định: Chúng ta sử dụng đồng hồ đo chênh áp lọc 0-750 để xác định chính xác thời điểm cần thay thế này.

2. Độ chênh áp của Pre Filter (Lọc thô) vượt quá mức cho phép

Độ chênh áp của bộ lọc thô hiệu vượt qua định mức ban đầu vào khoảng 60 Pa, hoặc bằng 2 lần mức chênh áp ban đầu của thiết kế hoặc nó đã hoạt động trong 3-6 tháng. Thay thế bộ lọc thô (Pre Filter), bộ lọc hiệu suất trung bình (Medium Filter) và thiết bị hồi khí hàng tuần nếu vượt quá tiêu chuẩn.

Phương pháp xác định: Chúng ta sử dụng đồng hồ đo chênh áp lọc 0-250 hoặc đồng hồ đo chênh áp lọc 0-500 để xác định chính xác thời điểm cần thay thế này.

3. Thời điểm thay thế cho các bộ lọc

Thay bộ lọc thô (Pre Filter) và bộ lọc hiệu suất trung bình (Medium Filter) 6 tháng một lần. Đối với Hepa Filter (Bộ lọc hiệu suất cao) phải thay thế hàng năm để đảm bảo mức độ lọc. Độ chênh áp của của Medium Filter (Bộ lọc hiệu suất trung bình) đã vượt mức chênh áp ban đầu là 80Pa hoặc bằng 2 lần mức chênh áp thiết kế ban đầu hoặc đã hoạt động trong 6-12 tháng. Cần phải thay thế nó bất kỳ lúc nào nếu vượt quá tiêu chuẩn.

4. Thời điểm thay thế Hepa Filter

Mức chênh áp của Hepa Filter đã vượt quá so với thiết kế định mức ban đầu là 160Pa, bằng 2 lần mức chênh áp theo thiết kế ban đầu hoặc hoạt động trong hơn 3 năm. Nó có thể được thay thế bất kỳ lúc nào nếu vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Xem thêm: Cách kiểm tra rò rỉ bộ Hepa Filter - FFU

Bài viết mới nhất