Trước hết để hiểu về tác dụng của đồng hồ đo chênh lệch áp suất chúng ta cùng nhau tìm hiểu khái niệm về nó.

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất trong tiếng anh còn được gọi là “Differential Pressure Gauge” hoặc “differential pressure indicator” là một trong các loại đồng hồ đo áp suất. Đồng hồ đo chênh lệch áp suất không khí dùng để đo chênh lệch áp suất giữa hai khu vực “áp suất cao” và “áp suất thấp”.

Chỉ dẫn của đồng hồ chênh áp được là DP hoặc Delta P (∆p)

1. Đồng hồ đo chênh lệch áp suất dùng để giám sát chênh áp phòng sạch:

Đồng hồ đo chênh áp thường được gắn trước cửa phòng sạch, nó đo áp suất đã được quy định giữa bên trong và bên ngoài phòng. để phục vụ việc giám sát chênh áp theo thiết kế giữa các khu vực cấp sạch khác nhau nhằm phòng ngừa nhiễm chéo ảnh hưởng đến độ sạch của phòng sạch.

Ảnh: Đồng hồ đo chênh lệch áp suất do VCR cung cấp giám sát chênh lệch áp suất bên trong và bên ngoài phòng sạch.

2. Đồng hồ đo chênh lệch áp suất sử dụng để đo mức chất lỏng trong bồn chứa hoặc bình kín

Ảnh: Đồng hồ đo chênh lệch áp suất sử dụng để đo mức chất lỏng trong bồn chứa hoặc bình kín.

 

3. Đồng hồ đo chênh lệch áp suất dùng để theo dõi áp suất trong Passbox

Passbox hay còn gọi là hộp chuyển hàng phòng sạch, nó là thiết bị dạng hộp dùng để chuyển hàng vào phòng sạch. Điều này nhằm đảm bảo rằng bụi hoặc chất gây ô nhiễm không xâm nhập vào khu vực phòng sạch trong khi passbox được mở bằng cách theo dõi áp suất bên trong mạnh hơn bên ngoài.

Ảnh: Đồng hồ đo chênh lệch áp suất sử dụng để đo áp suất bên trong và bên ngoài passbox

4. Đồng hồ đo chênh lệch áp suất dùng để đo áp suất lọc khí

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất còn được ứng dụng để đo chênh lệch áp suất giữa hai môi trường trước và sau lọc khi ( Air Filter) , thường là trong ngành dược phẩm. Đựa trên áp suất đo được chúng ta có thể xác định được tính toàn vẹn của màng lọc cũng như thời điểm cần phải thay mang lọc

Ảnh: Đồng hồ đo chênh lệch áp suất sử dụng để đo áp suất màng lọc