1. Cấu tạo đồng hồ chênh áp

Đồng hồ chênh áp được cấu thành từ những bộ phận sau:

  • Sensing element: Bộ phận cảm biến
  • Thanh truyền động
  • Magnet: Nam châm
  • Pointer: Kim đồng hồ
  • HP: Cổng kết nối áp suất cao
  • LP: Cổng kết nối áp suất thấp
  • Gờ cảm ứng với nam châm

Cấu tạo đồng hồ chênh áp

Hình ảnh: Cấu tạo đồng hồ chênh áp

2. Nguyên lý làm việc của đồng hồ chênh áp

Khi áp suất ở phần cao áp (mũi tên số 1) cao hơn áp suất ở phần áp thấp (mũi tên số 2), tấm màng cao su di chuyển theo chiều mũi tên số 3, thông qua thanh truyền động làm cho nam châm di chuyển theo chiều mũi tên số 4, thông qua gờ cảm ứng làm cho kim đồng hồ xoay theo chiều mũi tên số 6

Đồng hồ chênh áp VCR

Hình ảnh: Đồng hồ chênh áp

Chú ý

độ chênh áp của phòng sạch rất thấp, từ 10 – 15 Pa, do đó các bộ phận cảm biến cũng như kim đồng hồ rất nhạy.

Đồng hồ chỉ cho giá trị chính xác nhất khi đồng hồ được lắp đặt theo phương thẳng đứng.

Trong trường hợp sau khi lắp đặt, kim đồng hồ không nằm ở mức 0 Pa mà bị lệch đi, bạn cần chỉnh kim về vị trí 0 thông qua vít Zero reset trên đồng hồ..

Xem thêm chi tiết về cấu tạo của đồng hồ chênh áp từ video sau: