Dispensing Booth là một thiết bị lọc không khí dùng để cung cấp một môi trường không khí sạch áp suất âm cục bộ. Nó là thiết bị được sử dụng phổ biến trong các nhà máy sản xuất dược phẩm và các phòng thí nghiệm, chủ yếu dùng để cân và lấy mẫu thuốc, mẫu bệnh phẩm.

Khi quan sát Dispensing Booth chúng ta sẽ thấy nó có 3-4 đồng hồ chênh áp, vậy chức năng của các đồng hồ đo chênh áp này là gì? Cùng VCR tìm câu trả lời ngay sau đây.

Chức năng của Đồng hồ chênh áp

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu qua một chút về đồng hồ đo chênh áp. Nó là thiết bị dùng để đo chênh lệch áp suất ở hai nơi, thường là trong phòng sạch và các thiết bị lọc công nghiệp. Việc đo chênh áp sẽ xác định được cấp độ sạch của phòng, tình trạng sử dụng của bộ lọc.

Trong phòng sạch đồng hồ chênh áp có hai loại là Đồng hồ chênh áp phòng và đồng hồ chênh áp lọc. Và trong Dispensing Booth đồng hồ được sử dụng để đo chênh áp lọc. Cùng tìm hiểu chi tiết ở phần sau nhé.

Chức năng của Đồng hồ chênh áp trong Dispensing Booth

Bên trong Weighing Booth sẽ có: Đồng hồ đo chênh lệch áp suất cho bộ lọc thô (Pre-Filter), đồng hồ đo chênh áp bộ lọc tinh (Medium Filter), đồng hồ đo chênh áp bộ lọc hiệu suất (Hepa Filter) và có thể có thêm đồng hồ đo chênh lệch áp suất âm.

Đồng hồ đo chênh áp lọc sơ cấp:

Hiển thị chênh lệch áp suất giữa hai đầu của lọc thô, khi giá trị của đồng hồ chênh áp này đạt đến giá trị chênh áp theo khuyến nghị thì chúng ta cần thay lọc sơ cấp càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của bộ lọc sơ cấp và bộ lọc tinh phải làm việc nhiều hơn. Từ đó khiến cho tuổi thọ của bộ lọc tinh và bộ lọc HEPA bị giảm đi.

Đồng hồ chênh áp trên Dispensing Booth

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất bộ lọc tinh:

Hiển thị chênh lệch áp suất giữa hai đầu của bộ lọc tinh (hiệu suất trung bình – Medium Filter). Khi giá trị của đồng hồ đo chênh lệch áp suất này đạt đến giá trị chênh lệch áp suất khuyến nghị, bộ lọc hiệu suất trung bình cần được thay thế ngay khi có thể, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả lọc và làm tăng hiệu suất làm việc của lọc HEPA. Điều này sẽ làm cho lọc HEPA có tuổi thọ thấp đi và hiệu suất làm việc không tốt.

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất của bộ lọc HEPA:

Ngoài các đồng hồ đo chênh áp cho bộ lọc thì một số Dispensing Booth sẽ có thêm đồng hồ hiển thị chênh lệch áp suất âm. Nó sẽ hiển thị chênh lệch áp suất giữa hai đầu của bộ lọc hiệu suất cao (HEPA Filter). Khi chênh lệch áp suất đạt đến giá trị yêu cầu, bộ lọc HEPA cần được thay thế càng sớm càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ sạch của Dispensing Booth và không đáp ứng được yêu cầu của nhà máy sản xuất và môi trường sạch cần thiết.

Dispensing booth

Đồng hồ đo chênh lệch áp suất âm:

Hiển thị giá trị chênh áp suất âm bên trong Dispensing Booth và theo dõi giá trị áp suất âm theo thời gian thực. Nếu giá trị này không nằm trong phạm vi yêu cầu thì bạn cần điều chỉnh tốc độ thổi khí của quạt để kiểm soát lượng khí thải từ đó đạt được yêu cầu về áp suất âm Weighing Booth.

Xem thêm: Tại sao Dispensing Booth lại yêu cầu áp suất âm

Cùng xem video cấu tạo của Weighing Booth để hiểu hơn về thiết bị này

Như vậy, chúng ta cùng tóm tắt lại chức năng của đồng hồ chênh áp trong Dispensing Booth là cho biết thời gian thay thế bộ lọc để đảm bảo hiệu quả lọc và độ sạch của bên trong nó. Cùng với đó chức năng của đồng hồ đo chênh lệch áp âm là cho biết giá trị áp suất âm của khu vực làm việc để đảm bảo môi trường áp suất âm vi mô của buồng cân nguyên liệu. Nó sẽ ngăn chặn việc áp suất âm không đủ và áp suất âm quá lớn, ảnh hưởng đến môi trường dòng chảy tầng của khu vực làm việc.