CO và CQ là gì?

CO

CO - Certificate of Origin là một loại giấy chứng nhận cho nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa từ các nước xuất khẩu phân phối ra thị trường. Chứng nhận CO sẽ là căn cứ xác định liệu hàng hóa có đủ tiêu chuẩn được nhập khẩu vào quốc gia khác hay không, và nếu được nhập khẩu thì có được áp dụng chế độ ưu đãi thuế hay không.

CQ

CQ - Certificate of Quality là một loại giấy chứng nhận sản phẩm, hàng hóa có chất lượng đạt với tiêu chuẩn của quốc gia sản xuất, xuất khẩu hoặc các quốc gia khác.

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm không bắt buộc phải có trong tờ khai hải quan nhập khẩu như giấy chứng nhận nguồn gốc CO.

So sánh CO và CQ

CO CQ
Định nghĩa Chứng nhận xuất xứ của hàng hoá Chứng nhận chất lượng sản phẩm của hàng hoá
Mục đích sử dụng Xác định nguồn gốc của hàng hoá, chứng minh nó tuân theo quy định pháp luật hiện hành và thuế quan. Khẳng định chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn đã công bố kèm theo.
Cơ quan cấp phát Tra cứu tại đây

Mẫu giấy CO CQ

CO CQ là gì?
Chứng nhận CQ khóa liên động VCR
CO CQ là gì?
Chứng nhận CO hàng hóa VCR

Lưu ý khi cấp CO CQ

CO

Chứng nhận nguồn gốc CO được cấp kèm theo những lô hàng có thông tin đầy đủ và cụ thể khi tham gia lưu thông quốc tế (thông tin hàng hoá, thông tin bên gửi, bên nhận…)
CO sẽ được cấp phép trước khi hàng hoá được chuẩn bị đóng gói. CO phải được thống nhất phù hợp giữa phía nhập khẩu và xuất khẩu, vì nó sẽ là căn cứ để thực hiện các thủ tục pháp lý.

CQ

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm sẽ do phía cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Phía nhà sản xuất sẽ chỉ có quyền hạn công bố hàng hoá của mình được sản xuất áp dụng tiêu chuẩn nào, hoặc cấp giấy xuất xưởng thể hiện số hàng hoá đó do họ chịu trách nhiệm sản xuất (theo tiêu chuẩn nào, ngày tháng năm sản xuất…)

CO CQ là gì?

Cơ sở pháp lý quy định CO và CQ

 • Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006
 • Nghị định số 127/2007/ NĐ-CP ngày 01/08/2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
 • Quyết định số 24/2007/ QĐ-BKHCN ngày 28/09/2007 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”
 • Nghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi nghị định 127/2007/NĐ-CP về xuất xứ hàng hóa

Cách kiểm tra nhanh CO CQ

Nội dung kiểm tra
Hình thức
 • Số tham chiếu riêng của mỗi CO
 • Thể hiện đầy đủ các tiêu chí trên mẫu chứng nhận
 • Kích thước, màu sắc, ngôn ngữ và bố cục phải chuẩn theo quy định của các Hiệp định và văn bản pháp luật có liên quan
Nội dung
 • Thời hạn hiệu lực của chứng nhận
 • Dấu/chữ ký trên CO với dấu/chữ ký của người, cơ quan có thẩm quyền cấp CO đã được Tổng cục Hải quan thông báo cho Cục Hải quan tỉnh - thành phố
Tiêu chí xuất xứ
 • Tiêu chí xuất xứCách ghi tiêu chí xuất xứ của hàng hoá
 • Tiêu chí xuất xứ quy định tại Hiệp định thương mại tự do có liên quan hoặc Nghị định số 19/2006/NĐ-CP
 • Hàng hoá sẽ được kiểm tra CO với các tiêu chí khác nhau

PN

Từ khóa: