1. Khóa cửa interlock là gì?

Khóa cửa interlock hay còn gọi là Khóa liên động, interlocking door, khóa cửa liên động interlock, khóa interlock, khóa airlock là loại khóa đặc biệt chuyên kiểm soát ra - vào của 2 hoặc nhiều cửa cùng 1 lúc, trong đó trạng thái hoạt động của 1 cửa trái với các cửa còn lại để ngăn chặn nhiễm chéo giữa các khu vực trong 1 phòng sạch và giữa phòng sạch với phòng không sạch.

2. Tác dụng của khóa interlock

Khóa cửa interlock phòng sạch sẽ kiểm soát việc đóng/mở của các cửa cùng lúc.

VD: Khi cửa số 1 (cửa ngăn airlock và khu vực không sạch) mở ra thì cửa số 2 (cửa ngăn airlock và khu vực sạch) sẽ bị cưỡng chế đóng. Một khi cửa số 1 vẫn mở thì cửa số 2 sẽ không thể mở và ngược lại, nếu cửa số 2 mở ra thì cửa số 1 bắt buộc phải đóng.

Điều này có thể hiểu là chúng ta không thể mở cửa số 1 nếu cửa số 2 đang mở, và phải đóng cửa số 2 lại trước khi tiến hành mở cửa số 1. Như vậy luồng không khí từ khu vực không sạch sẽ không thể tiếp cận khu vực sạch, đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm chéo.

3. Mô phỏng phương thức hoạt động của khóa cửa interlock 2 cửa

 

Khóa cửa liên động interlock

Ảnh: hình mô phỏng khóa của Interlock

 

Video: Khóa liên động hai cửa interlock cho phòng sạch - Sangma X2