Chốt gió (Airlock) là gì?

  • 25 Tháng 12, 2020

Chốt gió ( Airlock)

Là một không gian khép kín giới hạn bởi hai hay nhiều cửa đi đặt giữa hai hay nhiều phòng (ví dụ giữa các phòng có độ sạch khác nhau) nhằm mục đích kiểm soát luồng không khí lưu thông giữa các phòng. Chốt gió có thể thiết kế dùng cho người hoặc cho nguyên vật liệu, trong trường hợp dùng cho nguyên vật liệu chốt gió còn được gọi là “lối trung chuyển”. Chốt gió cũng được dùng làm “phòng đệm” cho một phòng sạch, nơi các vật liệu vô khuẩn được xử lý trước khi đưa vào phòng sạch.

(Theo WHO Quality Assurance of Pharmaceuticals, Vol. 2, 1999)

Chốt gió ( Airlock) 

Là một không gian khép kín được giới hạn bởi hai hay nhiều cửa đi, đặt giữa hai hay nhiều phòng, ví dụ giữa các vùng có độ sạch khác nhau, nhằm mục đích kiểm soát luồng không khí lưu thông giữa các phòng này. Chốt gió được thiết kế hoặc để dùng cho người hoặc cho vật liệu và/hoặc thiết bị (PAL: chốt gió dùng cho người, MAL: chốt gió dùng cho vật phẩm)

(Theo ASEAN Good Manufacturing Practice Guidelines, 3rd Ed. 1997, Nha xuat ban y hoc, Hanoi, 1997)

Bài viết mới nhất