Mục tiêu chất lượng là gì? Làm thế nào để thiết lập mục tiêu chất lượng? Mời các bạn tìm hiểu qua bài viết sau của Thiết bị phòng sạch VCR.

Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng là gì?

Theo ISO 9001:2015, mục tiêu chất lượng là kết quả phải đạt được về chất lượng.

Mục tiêu chất lượng đề cập tới sự thành công của tổ chức, bao gồm nhiều khía cạnh như đáp ứng nhu cầu của khách hàng, xây dựng môi trường làm việc an toàn, tăng doanh thu, giảm chi phí phát sinh… Nói chung mục tiêu chất lượng có tính chất là phải đo lường được.

Từ chính sách chất lượng, doanh nghiệp sẽ xác định mục tiêu chất lượng và có những kế hoạch để hiện thực hóa các mục tiêu này.

Mục tiêu chất lượng
Mục tiêu chất lượng

Tại sao phải thiết lập mục tiêu chất lượng?

Yêu cầu chung của QMSISO 9001 là phải có mục tiêu chất lượng dưới dạng văn bản. Việc này nhằm khuyến khích doanh nghiệp có mục tiêu chiến lược và mục đích cho QMS. Các mục tiêu này sẽ hiện thực hóa tầm nhìn của doanh nghiệp qua mối liên kết giữa nhu cầu của khách hàng với các mục tiêu khả thi và có thể đo lường được.

Tổ chức phải có tầm nhìn rõ ràng để mọi cá nhân trong công ty đều nắm được mục đích và giá trị của Hệ thống quản trị chất lượng. Phải có thước đo tiến độ cụ thể, tham số cải tiến thực tế so với kế hoạch đề ra.

Xem thêm: Xây dựng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo quy trình PDCA

Lợi ích của mục tiêu chất lượng đối với doanh nghiệp

Đặt mục tiêu chất lượng là rất quan trọng đối với các công ty. Dựa trên những mục tiêu này, các công ty có thể cụ thể hóa các chính sách chất lượng chất lượng. Đồng thời giúp định hướng việc thực hiện, đo lường và đánh giá mục tiêu đi đúng hướng và giúp đảm bảo các kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của công ty được nhất quán và đúng mục tiêu đề ra.

Lợi ích của việc đặt mục tiêu đối với doanh nghiệp

Ngoài ra, công ty có thể sử dụng các mục tiêu chất lượng làm điểm xuất phát để tập trung vào việc giải quyết và cải tiến hiệu quả các vấn đề liên quan đến chất lượng. Điều này cung cấp cho các công ty dữ liệu để theo dõi, đánh giá hiệu quả và cải thiện hệ thống QMS trong các bộ phận sản xuất của họ. Bên cạnh đó, các mục tiêu chất lượng được sử dụng làm bằng chứng sẵn có cho các bên liên quan khi có vấn đề phát sinh.

Các nội dung cần có trong mục tiêu chất lượng

Phải có đầy đủ mục tiêu chất lượng ở các cấp, bộ phận chức năng và quy trình hệ thống quản lý chất lượng.

Các yêu cầu về mục tiêu chất lượng đối với doanh nghiệp theo ISO 9001:2015

Mục tiêu chất lượng cần phải được thiết lập ở các cấp có liên quan

Không chỉ các phòng ban hoạt động trong công ty, mục tiêu chất lượng cũng phải được thiết lập cho đối tác, nhà cung cấp, phân phối… hoặc các bên có ảnh hưởng trực tiếp tới khách hàng.

Mục tiêu chất lượng cần nhất quán với chính sách chất lượng

Trong QMS, chính sách chất lượng là tài liệu có mức độ cao nhất, nên các tài liệu phải nhất quán và bổ trợ cho nó. Ở đây khẳng định mục tiêu chất lượng phải giúp doanh nghiệp đạt được chính sách chất lượng đã đề ra.

Yêu cầu về mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng cần phải đong đếm được

Mục tiêu chất lượng phả đo lường được và thể hiện đúng trạng thái mà tổ chức mong muốn.

Mục tiêu chất lượng phải tính đến những yêu cầu được áp dụng

Có rất nhiều yêu cầu được đưa ra trong một tổ chức. Bạn cần xác định xem yêu cầu nào là quan trọng, có ảnh hưởng quyết định tới tổ chức để đưa vào mục tiêu chất lượng.

Mục tiêu chất lượng phải phù hợp với sản phẩm/ dịch vụ và thỏa mãn khách hàng

Mục tiêu chất lượng cần phải được theo dõi

Mục tiêu chất lượng cần phải được theo dõi

Đây là một yêu cầu mới được đề cập trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Khi có mục tiêu, tổ chức cần có kế hoạch thực hiện và kiểm soát liệu mình có đang đi đúng phương hướng hay không, và nếu chưa đúng thì cần có hành động khắc phục nào… Dưới đây là một số câu hỏi gợi ý:

  • Thường thì bao lâu tổ chức xem xét lại mục tiêu chất lượng?
  • Ai là người thu thập dữ liệu cho việc xem xét này?
  • Có cần phải xử lý dữ liệu hay tính toán gì không?
  • Làm thế nào để hiển thị mục tiêu và tình trạng của nó một cách rõ ràng?
  • Ai chịu trách nhiệm phân tích mục tiêu và đưa ra kết luận?
  • Có hành động khắc phục nào nếu mục tiêu chưa đạt hay không?

Ở đây cấp lãnh đạo phải có nhiệm vụ xác định, phân tích và định hướng cho mục tiêu chất lượng.

Mục tiêu chất lượng cần phải được truyền đạt

Mục tiêu chất lượng cần được truyền thông tới mọi thành viên trong công ty, để họ nắm được đâu là mục tiêu quan trọng, làm thế nào để đạt được mục tiêu đó… Từ đó mà họ có kế hoạch làm việc tập trung hướng tới mục tiêu chất lượng chung.

Truyền đạt mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng cần phải được cập nhật thường xuyên và mỗi khi cần thiết

Trong kinh doanh, mọi thứ đề không có tính ổn định, tình hình cạnh tranh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Do đó mà chất lượng mục tiêu cũng phải có một phần linh hoạt theo tình hình thực tế, phản ánh đúng bản chất của bối cảnh.

Xem thêm: Hướng dẫn viết quy trình ISO 9001:2015

Bài tập tình huống ISO 9001:2015 cơ bản thường gặp

Yêu cầu mục tiêu chất lượng

Thiết lập mục tiêu chất lượng như thế nào?

Tính cụ thể (Specific)

Khi tiến hành thiết lập mục tiêu cụ thể, doanh nghiệp cần xác định được đối tượng và phạm vi áp dụng một cách rõ ràng cụ thể. Tính cụ thể của phương pháp này sẽ tạo thuận tiện cho việc theo dõi, đánh giá kết quả, đồng thời sẽ làm căn cứ để có biện pháp khắc phục kịp thời khi có vấn đề xảy ra. Những mục tiêu thiếu tính cụ thể sẽ gây ra định hướng mơ hồ, làm giảm tính thực thi.

Tính cụ thể giúp tạo thuận tiện trong việc theo dõi kết quả.

Tính đo lường (Measurable)

Trong quá trình thiết lập các mục tiêu chất lượng, doanh nghiệp cần đưa ra các phương pháp, chỉ tiêu đánh giá trong từng hoạt động, từng lĩnh vực cụ thể. Các chỉ tiêu đánh giá này cần đưa ra các con số cụ thể, điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể đánh giá mục tiêu hiệu quả, xác định chính xác kết quả đã đạt được.

Thiết lập mục tiêu chất lượng
Cách thiết lập mục tiêu chất lượng

Tính khả thi ( Achievable)

Các mục tiêu chất lượng cần có tính khả thi, tính ứng dụng thực tiễn. Các mục tiêu này cần vừa đủ sức, có thể được khi phấn đấu nỗ, lực. Nếu mục tiêu quá dễ thì sẽ khiến con người thiếu tính quyết tâm, còn với mục tiêu quá khó thì có thể tạo ra bất mãn, chán chường.

Tính thực tế ( Realistic)

Một mục tiêu chất lượng có tính thực tế cần phải được 2 yếu tố:

  • Tính đáng tin cậy của kết quả phân tích kết quả số liệu.
  • Tính thực tế của kế hoạch thực hiện.

Khi xây dựng mục tiêu chất lượng, doanh nghiệp cần có sự đánh giá tình hình thực tế, bối cảnh thực hiện các mục tiêu.

Thời gian cụ thể (Time-bound)

Mục tiêu chất lượng chỉ thực sự hiệu quả khi có các mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Khi đưa ra các mục tiêu chất lượng, doanh nghiệp cần xác định được thời gian, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, có các timeline cụ thể. Nếu các mục tiêu không có thời gian cụ thể sẽ dễ tạo ra sự trì trệ, làm giảm tính động lực, mất tính cấp bách của từng cá nhân. Điều này sẽ làm giảm tính chất lượng của các bộ phận, ảnh hưởng xấu tới kết quả của doanh nghiệp.


PN

Từ khóa: