Chiếu sáng trong phòng sạch

Ảnh: hệ thống chiếu sáng trong phòng sạch

Ánh sáng là một vấn đề cần cân nhắc trong thiết kế Phòng sạch, vì mục đích chung là giảm ô nhiễm. Độ chính xác là điều tối quan trọng trong phòng sạch. Do đó, để ngăn ngừa ô nhiễm, thiết bị Phòng sạch (bao gồm cả hệ thống chiếu sáng) phải được lắp đặt bởi các chuyên gia Phòng sạch, đồng thời không có mầm bệnh.

 

Công việc cần chi tiết cao được tiến hành trong phòng sạch đòi hỏi các yêu cầu khác nhau về ánh sáng. Đèn phòng sạch phụ thuộc vào phân loại của nó, cũng như mục đích của cấu hình cung cấp không khí trong phòng sạch và trần. Do đó, hệ thống chiếu sáng cần được thiết kế với các vấn đề về khả năng làm sạch, tạo trường điện từ và kiểm soát ô nhiễm.

 

Các nguyên tắc cơ bản về chiếu sáng trong phòng sạch

Chi phí là một yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn hệ thống chiếu sáng cho phòng sạch của bạn. Các yếu tố đóng góp bao gồm chi phí ban đầu và chi phí bảo trì. Chi phí không phải là một mối quan tâm đáng kể, vì ánh sáng tiêu thụ ít hơn 1% tổng tiêu thụ năng lượng trong phòng sạch.

 

Do đó, trọng tâm chuyển sang phối hợp với hệ thống cung cấp không khí, chiếu sáng thích hợp và giảm thiểu sự ô nhiễm của các quá trình được thực hiện trong môi trường sạch.

 

Mức độ chiếu sáng phụ thuộc vào các khu vực quy trình khác nhau trong phòng sạch. Các kỹ sư xem xét tất cả các khu vực quy trình để xác định mức độ chiếu sáng cần thiết cho loại công việc được thực hiện trong phòng sạch.

 

Một vấn đề phức tạp với việc bố trí và bố trí ánh sáng là hệ thống cung cấp không khí. Phần lớn trần trong Phòng sạch đươc bố trí các tấm lọc cấp khí, không có bất kỳ khoảng trống nào cho các thiết bị chiếu sáng âm tường. Một thiết kế Phòng sạch tốt đảm bảo sự thoải mái và hiệu quả thị giác tối đa để nâng cao hiệu suất trong phòng sạch.

 

Đơn vị đo chiếu sáng cho phòng sạch

 

Foot candles : Foot candles là đơn vị đo độ chói của ánh sáng, bằng một lumen trên foot vuông.

Lumens: Lumens mô tả quang thông hoặc công suất phát sáng của nguồn.

Lux: Giải thích cách mắt người nhìn thấy ánh sáng và đo độ sáng / cường độ ánh sáng.