Hướng dẫn thiết kế phòng sạch cho Dược phẩm và Sinh dược

Hướng dẫn thiết kế phòng sạch cho Dược phẩm và Sinh dược phẩm

Mục đích của hướng dẫn này là cung cấp các đề xuất thiết kế và xây dựng cho các quy trình dược phẩm sinh học nhà ở phòng sạch.

Phạm vi

Các đề xuất sau đây nhằm giả định rằng các cơ sở, khi được sử dụng đúng cách, sẽ đáp ứng các Class Hạt trong không khí cho Phòng sạch và Khu vực sạch, và sẽ cung cấp một môi trường không ảnh hưởng tiêu cực đến các quy trình dược phẩm sinh học được thực hiện trong đó. Độ sạch không khí trong phòng sạch có thể dao động từ Class 100 đến Class 100.000. Ngoài ra, các khu vực có thể được coi là sạch hoặc được dán nhãn là "môi trường được kiểm soát" mà không có Class sạch được gán cho không gian.

Việc phân loại độ sạch theo bản sửa đổi mới nhất của Tiêu chuẩn Liên bang FS 209 nói chung là không đủ để mô tả một cơ sở được sử dụng cho các quy trình dược phẩm sinh học. Sự hiện diện của các hạt khả thi (sinh vật sống) trong số lượng hạt đạt được bằng cách áp dụng các phương pháp được mô tả trong Tiêu chuẩn Liên bang FS 209 có thể ảnh hưởng đến hoạt động của phòng sạch. Việc đo lường cả các hạt khả thi và không khả thi là cần thiết để cung cấp đủ thông tin để dựa vào đó đưa ra quyết định liên quan đến sự phù hợp của phòng sạch cho mục đích dự định của nó.

Đề xuất được trình bày trong tài liệu này nhằm cung cấp các cơ sở hạn chế hiệu quả các hạt khả thi và không khả thi xâm nhập vào phòng sạch, giảm thiểu ô nhiễm và liên tục loại bỏ các chất gây ô nhiễm được tạo ra trong các hoạt động bình thường.

Các phép đo tổng số hạt trong phòng sạch được mô tả trong Tiêu chuẩn Liên bang FS 209. Số lượng này có thể bao gồm các hạt khả thi, không khả thi. Không có mối quan hệ được chấp nhận chung giữa tổng số hạt và số hạt khả thi. Mặc dù việc duy trì số lượng hạt thích hợp rất quan trọng trong thiết kế và vận hành, một quy trình được thiết kế để xác định số lượng các hạt khả thi nên có trong bài thử nghiệm cấp chứng nhận của phòng sạch dược phẩm sinh học.

Không có cơ sở nào đủ khả năng xử lýT ô nhiễm quá mức được tạo ra trong đó. Ngoài thiết kế cơ sở hiệu quả, người dùng cũng phải lập chương trình bảo trì định kỳ cũng như duy trì nhân sự và kỷ luật vận hành nhằm hạn chế các hạt được tạo ra trong cơ sở cũng như các hạt thâm nhập vào cơ sở.

Hướng dẫn thiết kế này chỉ cung cấp các đề xuất để kiểm soát ô nhiễm trong thiết kế cơ sở. Nó phải được thực hiện theo tất cả các quy tắc xây dựng và an toàn của chính phủ và quy định thích hợp. Hướng dẫn thiết kế là không đặc hiệu và liên quan đến các vật liệu sinh học hoặc hóa học có thể được sử dụng trong cơ sở. Thực hành tốt cũng như bất kỳ quy định nào quản lý các quy trình sinh học và dược phẩm được tiến hành trong cơ sở phải tuân thủ theo yêu cầu và có thể sửa đổi một số khuyến nghị trong tài liệu này.

Cân nhắc thiết kế phòng sạch

Phân loại làm sạch - Việc phân loại phòng sạch được xác định bởi chủ đầu tư, phù hợp với mức độ hạt khả thi và không khả thi chấp nhận được đối với quy trình được tiến hành trong cơ sở. Điều này có thể được điều chỉnh bởi các cơ quan quản lý, chủ đầu tư hoặc các quy trình của công ty. Mục tiêu là phải kiểm soát số lượng hạt không khả thi theo Tiêu chuẩn Liên bang FS 209. Còn mục tiêu của hạt khả thi sẽ được nêu trong CFU / sq.cm. Theo Tiêu chuẩn Liên bang FS 209, các mục tiêu hạt thường được xác định cho chế độ "Nghỉ" và "Vận hành".

  • Khuyến nghị - Trong trường hợp không có hướng dẫn khác điều chỉnh việc phân loại Class sạch và mức độ ô nhiễm vi khuẩn của phòng sạch, các giá trị được trình bày trong Phụ lục A có thể được sử dụng. Các loại phòng được trình bày là từ quan trọng nhất (A) đến ít quan trọng nhất (E). Định nghĩa về mức độ quan trọng do chủ đầu tư quyết định.

Thiết kế cơ sở - Các thông số thiết kế hỗ trợ quy trình làm việc trong phòng sạch nên được thiết lập bởi chủ đầu tư (hay còn gọi là khách hàng - Người sử dụng cuối cùng). Các thông số như nhiệt độ và độ ẩm có thể được điều khiển theo quy trình hoặc theo hướng thoải mái cho người dùng, và do đó được chọn để đáp ứng các yêu cầu về tiện nghi hoặc quy trình cụ thể được xác định bởi người dùng cuối.

Kiểm soát cục bộ - Trong một số trường hợp, các yêu cầu về độ sạch có thể đạt được thông qua việc sử dụng các thiết bị cục bộ như lều sạch, hộp găng tay hay là bộ cách ly. Chúng cung cấp luồng không khí được lọc một chiều trong một khu vực hạn chế. Chúng có thể được sử dụng trong một cơ sở yêu cầu các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cần thiết hoặc chúng có thể được lắp đặt cùng các thiết bị kiểm soát môi trường tích hợp được thiết kế để duy trì các điều kiện cần thiết.

Tốc độ thay đổi không khí - Mô hình luồng không khí và tốc độ thay đổi không khí trong phòng sạch quyết định phần lớn đến mức độ sạch có thể được duy trì trong một hoạt động nhất định. Phòng sạch dòng chảy một chiều dựa vào sự pha loãng không khí như một mô hình luồng không khí chung từ trần đến sàn để liên tục loại bỏ các chất gây ô nhiễm phát sinh trong phòng. Dòng chảy một chiều có hiệu quả hơn trong việc liên tục quét các hạt từ không khí do hiệu ứng piston tạo ra bởi vận tốc không khí đồng đều. Tốc độ thay đổi không khí mong muốn được xác định dựa trên lớp sạch sẽ của phòng và mật độ hoạt động dự kiến ​​trong phòng. Tốc độ thay đổi không khí 10-25 lần mỗi giờ là phổ biến đối với phòng sạch lớn, mật độ thấp Class 100.000 (M6.5). Class 10.000 (phòng sạch M5.5 thường yêu cầu 40-60 lần thay đổi không khí mỗi giờ. Trong phòng sạch dòng chảy một chiều, tốc độ thay đổi không khí thường không được sử dụng làm thước đo lưu lượng khí mà thay vào đó là tốc độ không khí trung bình trong phòng sạch sẽ là tiêu chí xác định. Trong phòng sạch Class 100 (M3.5) thông thường sẽ là 70-90 feet mỗi phút. Dung sai cộng hoặc trừ 20% luồng không khí thiết kế thường được chấp nhận trong phòng sạch.

Phòng thay đồ với Airlock ở phía bên trái

Áp suất - Cần duy trì chênh lệch áp suất giữa các khu vực lân cận, với khu vực sạch hơn có áp suất cao hơn. Điều này sẽ ngăn chặn sự xâm nhập của ô nhiễm bên ngoài thông qua rò rỉ và trong quá trình mở và đóng cửa nhân sự. Áp suất tối thiểu giữa các khu vực sạch 5 Pa (0,02 inch cột nước (in. WC ")) được khuyến nghị. Áp suất giữa khu vực sạch và khu vực ô uế liền kề phải là 12-14 Pa (0,05 in. WC). Khi một số phòng sạch có mức độ sạch khác nhau được nối thành một phức hợp, cần duy trì một hệ thống phân cấp áp lực dương của mức độ sạch, bao gồm cả máy điều hòa không khí và phòng thay đồ. Lưu ý rằng đối với một quy trình nhất định, có thể mong muốn có áp suất âm so với môi trường xung quanh Một hoặc nhiều phòng khi ngăn chặn là mối quan tâm chính. Một "phòng có trong phòng" có thể phải được thiết kế để đạt được áp lực tiêu cực này nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu vận hành sạch.

Kiểm soát nhiệt độ - Trong đó sự thoải mái của người sử dụng là mối quan tâm chính, nhiệt độ 68-70 F + - 2 F thường sẽ cung cấp một môi trường thoải mái cho những người mặc áo khoác phòng thí nghiệm thông thường. Trong trường hợp phải mặc "bộ đồ thỏ" hoặc trang phục bảo vệ đầy đủ, nhiệt độ phòng thấp đến 66 F có thể được yêu cầu. Nếu nhiệt độ được kiểm soát để đáp ứng quy trình liên quan đến giá trị và dung sai nên được chỉ định sớm trong giai đoạn thiết kế để đảm bảo rằng việc lập ngân sách là chính xác.

Kiểm soát độ ẩm - Yêu cầu độ ẩm cho sự thoải mái nằm trong khoảng 30-60% rh. Nếu mối quan tâm quá trình đề xuất một giá trị khác, nó nên được chỉ định càng sớm càng tốt trong quá trình thiết kế. Vật liệu dược phẩm sinh học nhạy cảm với các biến đổi độ ẩm hoặc giá trị quá cao hoặc thấp có thể yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt.

Hướng dẫn thiết kế phòng sạch

Bố trí cơ sở - Bố trí cơ sở nên hỗ trợ quá trình có trong phòng sạch. Mặc dù hình dạng hình chữ nhật là dễ dàng nhất để chứa, các hình dạng khác có thể được tích hợp vào cơ sở miễn là có sự chú ý thích hợp cho các mẫu luồng khí. Cơ sở sẽ có thể điều chỉnh sự di chuyển của thiết bị, vật liệu và nhân sự vào và ra khỏi phòng sạch. Bố cục của bộ sạch sẽ tạo điều kiện duy trì lớp sạch, chênh lệch áp suất và điều kiện nhiệt độ / độ ẩm bằng cách cách ly các không gian quan trọng và bằng cách loại trừ các hoạt động không sạch.

Airlock hay Phòng đệm - Đây là một căn phòng giữa phòng sạch và khu vực không được đánh giá hoặc kém sạch hơn bao quanh phòng sạch hoặc giữa hai phòng có hạng sạch khác nhau. Mục đích của căn phòng là duy trì sự khác biệt áp suất giữa các khu vực có các lớp sạch khác nhau. Một airlock có thể phục vụ như một phòng thay đồ. Một số Airlock có thể được chỉ định là một thiết bị hoặc Khoang Airlock cho nguyên vật liệu để cung cấp một không gian loại bỏ các vật liệu đóng gói và / hoặc thiết bị hoặc vật liệu sạch trước khi chúng được đưa vào phòng sạch. Khóa liên động được khuyến nghị cho các bộ cửa airlock để ngăn chặn việc mở cả hai cửa cùng một lúc. Đối với khóa khí của thiết bị, đèn báo bên trong phòng sạch được khuyến nghị hiển thị khi cửa bên ngoài mở.

Cửa sổ - Cửa sổ được khuyến nghị trong phòng sạch để tạo điều kiện giám sát và an toàn, trừ khi bị cấm bởi giao thức của cơ sở vì lý do bảo mật. Nên đặt Cửa sổ để cho phép kiểm các hoạt động nhằm giảm thiểu sự cần thiết của nhân viên không được vào phòng sạch. Cửa sổ phải là kính hoặc acrylic chống va đập, được tráng men hoàn toàn, được lắp đặt theo cách loại bỏ hoặc giảm thiểu một gờ trong không gian sạch. Kính hai lớp thường được sử dụng để cung cấp một bề mặt phẳng trên cả hai mặt của bức tường có chứa cửa sổ.

Tủ truyền - Cần cung cấp một Tủ truyền Passbox để chuyển các vật phẩm nhỏ từ các khu vực không được kiểm soát vào phòng sạch hoặc giữa các khu vực thuộc lớp sạch khác nhau. Passbox có thể bao gồm màng loa, máy liên lạc hoặc điện thoại để liên lạc khi vật phẩm được chuyển và khóa liên động để ngăn cả hai cửa được mở cùng một lúc. Thép không gỉ thường là vật liệu được lựa chọn do tính chất dễ làm sạch, không bám bụi.

Phòng thay đồ nên được thiết kế để hỗ trợ các giao thức bảo hộ được thiết lập cho cơ sở. Một phòng thay đồ điển hình có thể có các mục sau đây:

  • Giá treo áo treo tường để lưu trữ hàng may mặc sạch sẽ nằm ở độ cao để tránh kéo lê trên sàn nhà.
  • Băng ghế.
  • Một chiếc gương dài được lắp đặt gần cửa để tự kiểm tra.
  • Tủ chứa đồ.
  • Thùng để xử lý đồ bẩn mặc bẩn.

Tủ khóa cá nhân và giá treo áo khoác để lưu trữ sổ ghi chép, áo khoác và vật dụng cá nhân nên được đặt bên ngoài phòng thay đồ hoặc trong tủ chống tách biệt với phòng sạch hoặc trong tủ chống sát cạnh khu vực áo choàng sạch. Một thiết kế phòng thay đồ chung có hai khu vực được chia cho một băng ghế. Khu vực "ô uế" được sử dụng để loại bỏ và lưu trữ quần áo bên ngoài. Bước qua băng ghế, vì giày dép phòng sạch đang được bảo đảm rằng phía "sạch" của phòng thay đồ sẽ vẫn như vậy. Sự đóng góp cuối cùng của trang phục phòng sạch sẽ được hoàn thành.

Vật liệu cho thiết kế và xây dựng phòng sạch

Tường - Xây dựng stud thép cơ bản với tấm thạch cao thường được sử dụng phòng sạch dược phẩm sinh học khi được phủ một cách thích hợp với một kết thúc không đổ. Các hệ thống tường mô-đun sử dụng kết cấu thép hoặc nhôm tráng đang ngày càng phổ biến do khả năng dễ dàng cải tạo phòng thí nghiệm hoặc không gian sản xuất vào một ngày sau đó với sự gián đoạn tối thiểu do xây dựng phát triển giải quyết mối quan tâm của người sử dụng phòng sạch dược phẩm sinh học so với bề mặt hoàn thiện toàn vẹn và bề mặt mịn. Xây dựng khối bê tông cũng được sử dụng khi hoàn thành với một epoxy hoặc lớp phủ mịn khác. Các góc tròn, dễ lau chùi, nên là một tính năng của bất kỳ thiết kế hệ thống tường nào, dù là dạng mô-đun hay "gắn liền".

Sơn hoàn thiện tường - Sơn tường rẻ tiền sẽ bị tróc theo thời gian và tuyệt đối không thể chấp nhận được trong phòng sạch. Tường có thể được hoàn thiên bằng: sơn epoxy, polyurethane hoặc men nướng, thuộc loại bán bóng hoặc bóng. Chúng có thể được áp dụng trong nhà máy cho các tấm hệ thống tường kim loại. Ứng dụng hiện trường của epoxy vào tấm thạch cao hoặc khối bê tông nên được thực hiện để đảm bảo một bề mặt mịn, không xốp, nguyên khối sẽ không cung cấp nơi sinh sản cho các sinh vật. Các góc tiếp xúc là các khu vực giao thông cao cũng như trên các bề mặt tường thấp hơn có thể có các mặt hoặc tấm bảo vệ bằng thép không gỉ để ngăn ngừa thiệt hại tác động lên tường. Điều này đặc biệt đúng khi xây dựng tấm thạch cao được sử dụng. Bảo vệ góc và tường nên mở rộng từ sàn đến tối thiểu 4 feet. Theo truyền thống, phòng sạch sẽ có màu trắng trong suốt như một dấu hiệu cho thấy tính chất sạch của cơ sở và để xác định đó là không gian làm việc đặc biệt. Các màu khác có thể được sử dụng trong phòng sạch để cung cấp một môi trường thú vị miễn là vật liệu xây dựng không đóng góp các hạt vào luồng không khí và sẽ chịu được các chất khử trùng được sử dụng trong cơ sở.

Cửa ra vào - Lối vào phải thông qua khóa khí để duy trì chênh lệch áp suất phòng sạch. Cửa thoát hiểm khẩn cấp nên kết hợp các cơ chế thanh chống va chạm (hoặc cơ chế mở khẩn cấp tương tự) với các báo động chỉ để thoát. Cửa thoát hiểm phải được khóa để loại trừ lối vào từ bên ngoài nhưng vẫn cho phép thoát ra từ bên trong. Tất cả các cửa nên bao gồm về cơ bản kín khí. Con dấu Neoprene thường được chấp nhận. Con dấu cửa loại bàn chải không được khuyến khích. Con dấu cửa cao su bọt không được khuyến khích vì chúng đã được tìm thấy để nhanh chóng hư hỏng và đổ các hạt. Tất cả các cửa nhân sự và cửa thiết bị xoay nên bao gồm các cơ chế tự đóng. Cửa trượt bằng tay và tự động có thể hữu ích khi không gian là một vấn đề hoặc để tạo điều kiện di chuyển giữa các không gian của lớp sạch tương tự cho nhân viên có tay tham gia. Vì cơ chế của những cánh cửa như vậy có thể tạo ra các hạt, một thiết kế dành riêng cho ứng dụng phòng sạch nên được chọn.

Trần - Hoàn thiện trần nên tương tự như được sử dụng trên các bức tường. Các yêu cầu vệ sinh thường giải quyết trần cũng như các bức tường và vật liệu trần và lựa chọn hoàn thiện sẽ phản ánh điều này. Trần treo sử dụng lưới "T" đảo ngược và các tấm bố trí có thể có một vị trí trong đó của bộ phòng sạch không phải chịu sự nghiêm ngặt của việc vệ sinh thường xuyên và khả năng không gian bị kẹt để hỗ trợ sự phát triển của sinh vật không được coi là một vấn đề. Khi sử dụng trần bảng treo được sử dụng, các tấm phải được cắt hoặc niêm phong tại chỗ để ngăn chặn sự di chuyển do thay đổi áp suất không khí. Hệ thống tường mô-đun được thiết kế bằng vật liệu tương tự và hoàn thiện cần được xem xét. Một tính năng của trần phòng sạch và tường nên là một tính năng của thiết kế trần phòng sạch. Thiết kế này cho phép kết hợp lọc và chiếu sáng vào những gì thực chất là trần nguyên khối.

Sàn nhà - Lớp hoàn thiện sàn thường được sử dụng cho phòng sạch dược phẩm sinh học bao gồm tấm nhựa vinyl được lắp đặt sử dụng các đường nối hàn nhiệt hoặc hóa học để cung cấp một bề mặt liền mạch. Sơn epoxy và sơn epoxy cũng đã được sử dụng rộng rãi. Khả năng tương thích của vật liệu sàn với dung môi, chất tẩy rửa hóa chất được sử dụng trong phòng phải được xem xét. Nên sử dụng một cove tối thiểu 4 "tại ngã ba của sàn và tường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm sạch. Các hệ thống tường mô-đun có một hốc cho phép một mối nối liền mạch giữa sàn và tường. Khi sử dụng phương pháp" xây dựng bằng que " thiết kế giao lộ sạch sẽ của tường và sàn.

HVAC và Hệ thống lọc

Airside - Các hệ thống HVAC của phòng sạch phải được thiết kế để duy trì độ sạch hạt, nhiệt độ, độ ẩm và áp suất dương cần thiết ở các thái cực bên ngoài dự kiến ​​và trong các trường hợp xấu nhất dự kiến ​​sử dụng. Phục hồi nhanh chóng từ các điều kiện khó chịu như mở cửa và các sự kiện tạo ra ô nhiễm cũng là một điều cần cân nhắc. Chi phí cao của điều hòa không khí bên ngoài cho thấy càng nhiều không khí càng tốt được tuần hoàn. Không khí tuần hoàn phải được lọc HEPA trong những không gian cần phân loại sạch theo Tiêu chuẩn Liên bang 209. Không khí có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, ngay cả sau khi lọc HEPA, nên được xử lý hết sau khi xử lý thích hợp. Lượng không khí trang điểm cần thiết được tính toán dựa trên quá trình xả khí cộng với rò rỉ khí từ phòng sạch. Một tốc độ hai thay đổi không khí mỗi giờ cho áp suất phòng sạch có thể được sử dụng trong trường hợp không tính toán chi tiết hơn về rò rỉ không khí. Không khí trang điểm nên được rút ra từ các cửa hàng ngoài trời, được điều hòa và lọc khi cần thiết trước khi đưa vào luồng không khí tuần hoàn phòng sạch. Cần thận trọng để đảm bảo rằng các cửa hút khí trang điểm không bị hút vào không khí bị ô nhiễm.

Lọc - Các hệ thống lọc cho phòng sạch dược phẩm sinh học thường bao gồm một số giai đoạn của bộ lọc. Bộ lọc sơ bộ được chọn, kích thước và cài đặt để tối đa hóa tuổi thọ của các bộ lọc HEPA cuối cùng. Với việc lựa chọn bộ lọc sơ bộ phù hợp, các bộ lọc HEPA cuối cùng không cần phải thay thế trong vòng đời của vật liệu lọc và vật liệu bịt kín, thời gian vài năm (có thể là từ 10 - 15 năm

Không khí trang điểm thường được lọc bằng bộ lọc sơ bộ hiệu suất thấp (30% ASHRAE), sau đó là bộ lọc cuối cùng trung gian (60% ASHARE) hoặc hiệu suất cao (95% ASHRAE). Một màn hình nên được đưa vào cửa hút khí trang điểm để tránh sâu bệnh và các mảnh vụn lớn. Không khí trang điểm sau đó được chuyển đến bộ xử lý không khí tuần hoàn, cũng có thể có bộ lọc sơ bộ hiệu quả thấp, mặc dù việc lọc trước không khí trong phòng sạch tuần hoàn thường bị bỏ qua vì mức độ sạch cao của nó ngay cả khi đã đi qua phòng sạch. Không khí sau đó được dẫn qua các bộ lọc HEPA vào các bộ lọc Cleanroo m.High Particulation Air (HEPA) phải có hiệu suất tối thiểu 99,97% trên các hạt 0,3 micron theo Mil-F-51068 hoặc IEST-RP-CC-001. Lưu ý rằng các hệ thống lọc cho "vùng được kiểm soát" không được xếp hạng là như nhau, hy vọng rằng giai đoạn lọc HEPA có thể bị bỏ qua.

Vị trí bộ lọc - Các bộ lọc HEPA có thể được lắp đặt trong một cơ sở hoặc trong bộ xử lý không khí hoặc ở đầu vào của một hội nghị phía trên phòng sạch hoặc trên trần phòng sạch. Bộ lọc HEPA tốc độ cao, nghĩa là các bộ lọc có tốc độ mặt lên tới 500 feet mỗi phút, thường được cài đặt trong các bộ xử lý không khí phục vụ phòng sạch Class 100000. Tham khảo hình C. Trong giai đoạn thiết kế, cần chú ý đến việc cung cấp quyền truy cập vào cả mặt thượng lưu và hạ lưu của các bộ lọc này để cho phép thử nghiệm rò rỉ và thử thách định kỳ. Để cung cấp không khí được lọc HEPA trên một khu vực hạn chế, trong một không gian được kiểm soát lớn hơn, có thể sử dụng một hội nghị toàn thể gắn trần. Hội nghị toàn thể này có một phương tiện phân phối không khí ở mặt dưới của nó cho phép không khí được đưa vào một cách đơn hướng trong khu vực quá trình quan trọng. Tham khảo hình D. Bộ lọc HEPA được lắp đặt ở mặt trên của hội nghị và hội nghị được điều áp bằng không khí được lọc. Các bộ lọc HEPA gắn trên trần có vận tốc mặt lên tới 100-120 feet mỗi m. Điều này có phần cao hơn các bộ lọc HEPA phục vụ phần còn lại của phòng sạch. Các bộ lọc thường được cung cấp không khí bởi một mạng lưới phân phối ống bao gồm các ống dẫn hình chữ nhật hoặc tròn và ống dẫn nhánh tròn linh hoạt hoặc cứng nhắc. Bảo hiểm đầy đủ, điển hình cho phòng sạch Class 100, hoặc bảo hiểm một phần, cho phòng sạch cao hơn (ít nghiêm ngặt hơn), có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các mô đun bộ lọc HEPA 2'x 4 'lắp đặt trên trần nhà.

 

 

Bài viết mới nhất