Làm thế nào để kiểm soát chênh lệch áp trong phòng sạch?

1. Làm rõ cấp độ sạch của phòng để xác định chênh lệch áp suất trong phòng sạch

Để làm rõ sự chênh lệch áp suất giữa các khu vực sạch ở các cấp độ khác nhau, trước tiên làm rõ áp suất dương của phòng sạch cấp độ sạch thấp, sau đó tăng số lượng giá trị áp suất dương để làm rõ áp suất dương của phòng sạch cấp đố sạch cao. Ví dụ, phân xưởng sản xuất có khu vực sạch cấp ISO 10.000, khu vực sạch cấp độ ISO 1.000 và một số khu vực sạch cấp độ ISO 100. Giá trị áp suất dương của lối đi trong khu vực làm sạch mức 10.000 là 18 Pa, do đó giá trị áp suất dương tổng thể của khu vực làm sạch 1.000 mức phải được tăng lên. Nói chung, phải có sự chênh lệch áp suất dương không nhỏ hơn 5 Pa giữa các khu vực lân cận.

2. Chênh lệch áp suất trong phòng sạch cùng một khu vực sạch

Trong phân xưởng sản xuất các chế phẩm rắn thuốc Đông Y, trị số áp suất dương của lối đi trong phòng sạch khu vực sạch là 18 Pa (0 Pa ngoài khu vực sạch); bụi trong phòng nghiền và phòng cân tương đối lớn. Nói chung dựa trên sự kết nối giữa phòng sơ chế và lối đi trong khu vực làm sạch Để ngăn dòng khí có lượng bụi lớn trong phòng lan sang các phòng khác theo lối đi, giá trị áp suất dương của phòng nghiền và phòng cân là 12 Pa, và giá trị áp suất dương của phòng tiền xử lý là 15 Pa.

Theo cách đó, tính tương đối của phòng nghiền và phòng cân là áp suất không khí của phòng tiền xử lý, và tính tương đối của phòng tiền xử lý với lối đi của vùng làm sạch là áp suất không khí. Xyclon chảy vào buồng tiền xử lý từ lối đi của khu vực sạch, và chảy vào phòng nghiền và phòng cân trước đây. Phòng lưu trữ thiết bị khô thuần được sử dụng để lưu trữ thiết bị đã được làm sạch và làm khô bằng không khí. Để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, giá trị áp suất dương của phòng có thể được xác định rõ ràng là 21 Pa để ngăn dòng khí đi từ lối đi vào phòng .

3. Kiểm soát lượng khí thải để kiểm soát chênh lệch áp suất trong phòng sạch

Chênh lệch áp suất và lưu lượng khí thải của từng phòng sạch trong phân xưởng sạch phải được hệ thống cấp khí tươi ngoài trời lấp đầy để duy trì chênh lệch áp suất dương. Do đó, muốn kiểm soát chênh lệch áp suất trong phòng sạch phải kiểm soát tốt lượng khí thải và lượng khí cấp từ hệ thống điều hòa trung tâm.

4. Lắp đặt van xả áp để kiểm soát sử chênh lệch áp suất trong phòng sạch

Lắp đặt van áp suất dư (van xả áp) để kiểm soát chênh lệch áp suất ổn định. Ưu điểm của phương pháp này là thiết bị tương đối đơn giản, chắc chắn. Nhược điểm van xả áp có kích thước tương đối lớn, khả năng thông gió tựu nhien tương đối hạn chế, lắp đặt không thuận tiện. Nó chỉ có thể sử dụng trong một số trường hợp nhất định

Trên đây là “phương pháp để kiểm soát chênh lệch áp suất trong phòng sạch” mà  Thiết bị phòng sạch VCR giới thiệu, mong rằng có thể hữu ích với các bạn. Nói một cách tóm tắt, trước tiên chúng ta cần phải hiểu phòng sạch thuộc cấp nào, sau đó tham khảo sự chênh lệch áp suất tương ứng, cuối cùng là kiểm soát lượng không khí và các yếu tố khác.

Bài viết mới nhất