Mối quan hệ giữa số lần thay đổi không khí và độ sạch trong phòng sạch?

Trước hết chúng ta tìm hiểu số lần trao đổi không khí là gì? Mối quan hệ giữa số lần thay đổi không khí  và độ sạch trong phòng sạch ra sao?

Số lần trao đổi không khí trong phòng sạch trong tiếng anh được gọi là ""Air Change Rates - ACH" hoặc "Air change", là bội số của thể tích không khí sạch trong phòng và đơn vị của nó là lần/h. Nếu lượng không khí đi qua trong một giờ bằng với thể tích của căn phòng, thì số lần thay đổi không khí là 1 / h, v.v., số lần thay đổi không khí là * thông số chính xác định mức độ sạch của phòng sạch hỗn hợp.

Trong phạm vi thực tế, độ sạch tăng lên khi số lần trao đổi không khí tăng lên. "Mối quan hệ giữa số lần thay đổi không khí và nồng độ bụi tốt trong phòng sạch là tuyến tính (giả sử rằng các hạt phân bố đều trong phòng) và đường đứt gãy (các hạt thực tế không phân bố đồng đều trong phòng) trên tờ giấy logarit kép. Đường cong quan hệ giữa số lần thay đổi không khí và mức độ sạch trong phòng sạch dòng chảy rối trong các điều kiện động (làm việc).

Điều nay cho thấy rằng, số lần thay đổi không khí  càng lớn thì mức độ sạch càng cao.

Số lần thay đổi không khí có thể được tính theo công thức dựa trên mức độ sạch không khí yêu cầu, số lượng người trong phòng, diện tích của phòng, lượng bụi khác tạo ra trong phòng và tỷ lệ không khí trong lành, đặc biệt là trong các điều kiện động. "Quy tắc thiết kế xưởng sạch" và GMP (1992) đã đưa ra số lần thay đổi không khí tối thiểu trong điều kiện động, cụ thể là 20 lần đối với cấp ISO class 10.000 và 5 lần đối với cấp ISO class 100.000. Do việc kiểm tra được thực hiện trong điều kiện tĩnh trong quá trình nghiệm thu nên độ sạch nói chung là rất cao. Dễ dàng đạt được. Hiện GMP yêu cầu mức độ sạch phải đạt được trong điều kiện tĩnh, làm thế nào để xác định * tần số thay đổi không khí thấp hơn? Từ đường c trong Hình 4-1, có thể thấy rằng ở 20 lần thay đổi không khí mỗi giờ, nồng độ bụi trong nhà là 33 hạt / L, nghĩa là Nó đạt mức 1 Dc0; khi tần số trao đổi không khí là 15 lần / h, nồng độ bụi trong nhà là 40 hạt / L, tức là đạt mức 10.000. Số lần thay đổi không khí dưới 10 lần / h có thể lên tới 10 nghìn.

Từ đó có thể thấy rằng số lần thay đổi không khí để đạt được mỗi cấp trong điều kiện tĩnh có thể khác nhau rất nhiều, và giá trị tốt có thể rất thấp. Hơn nữa, số lần thay đổi không khí thực tế được sử dụng thường cao hơn nhiều so với giá trị quy định. Do đó, như một phản ứng tiêu chuẩn đối với thông số quan trọng nhất để đảm bảo độ sạch, số lần thay đổi không khí, một giá trị hợp lý an toàn hơn một chút và về cơ bản có thể đáp ứng các yêu cầu bằng cách làm như vậy. 

Thiết bị phòng sạch VCR chuyên cung cấp thiết bị phòng sạch cho các nhà thầu thi công, chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh và số lượng lớn trên toàn quốc. Các thiết bị chúng tôi cung cấp đa dạng gồm:

Đồng hồ chênh áp, Khóa của Airlock , FFU Fan Filter Unit Pass box  , lọc khí phòng sạch , HEPA box , Clean booth , Cửa thép phòng sạch, Tủ cách ly - isolator và các thiết bị khác

Chi tiết tham khảo tại website chính thức của VCR

https://vietnamcleanroom.com

http://ffu.com.vn

http://passbox.vn

http://khoaliendong.com

http://denphongsach.com

http://donghochenhap.com

http://airfilter.vn

 

Bài viết mới nhất