Sự khác biệt giữa phòng sạch công nghiệp và phòng sạch sinh học là gì?

  • 29 Tháng 07, 2021

Chúng ta đã biết phòng sạch có thể phân chia theo từng ngành sản xuất, ví dụ như phòng sạch điện tử, dược phẩm, thực phẩm … Hoặc phân chia theo phân loại cấp độ sạch, ví dụ như Class 10, 100, 1000, 10000, 100000. 
Tuy nhiên, nếu xét rộng hơn, chúng ta có thể phân loại phòng sạch thành 2 loại, đó là:

  • Phòng sạch công nghiệp: Đại diện cho công việc sản xuất.
  • Phòng sạch sinh học: Đại diện cho công việc nghiên cứu vi sinh.

Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 2 loại phòng sạch này cũng như điểm khác biệt giữa chúng.

Khái quát chung phòng sạch công nghiệp và phòng sạch sinh học

1. Phòng sạch công nghiệp

Việc kiểm soát các hạt bụi vô tri là vật thể, nó chủ yếu kiểm soát sự ô nhiễm của các hạt bụi trong không khí đối với các vật thể làm việc bằng cách duy trì áp suất dương bên trong. 

Phòng sạch điện tử

Phòng sạch công nghiệp sẽ phù hợp với ngành công nghiệp máy móc chính xác, công nghiệp điện tử (bán dẫn, mạch tích hợp, v.v.), công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp hóa chất có độ tinh khiết cao, năng lượng nguyên tử, sản phẩm quang-từ (sản xuất đĩa CD, phim, băng) đĩa cứng máy tính, sản xuất đầu từ máy tính và nhiều ngành công nghiệp khác.

Xem thêm: Ứng dụng của phòng sạch trong các ngành công nghiệp

2. Phòng sạch sinh học

Phòng sạch sinh học chủ yếu kiểm soát sự ô nhiễm của các đối tượng làm việc trên các phần tử sống (vi khuẩn và sinh vật). Nó có thể được chia thành:

A.Phòng làm sạch sinh học chung: 

Chủ yếu kiểm soát sự ô nhiễm của các đối tượng vi sinh vật. Nên nó có thể chịu được các xử lý khử trùng khác nhau của phòng sạch công nghiệp (phòng mổ, phòng vô trùng) sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm đồ uống, phòng thí nghiệm động vật, phòng thí nghiệm lý hóa, trạm máu, v.v.

Phòng thí nghiệm

B. Phòng sạch và an toàn sinh học:

Chủ yếu kiểm soát sự ô nhiễm của các hạt sống của những vật thể làm việc đối với thế giới bên ngoài và con người. Bên trong phải duy trì áp suất âm với môi trường bên ngoài. Ví dụ: vi khuẩn học, sinh học, phòng thí nghiệm làm sạch, kỹ thuật vật lý (gen tái tổ hợp , pha chế vắc xin).

Tại sao chúng ta cần phòng sạch thay vì chỉ phòng thí nghiệm

Sự khác biệt giữa phòng sạch công nghiệp và phòng sạch sinh học:

So sánh Phòng sạch công nghiệp Phòng sạch sinh học
Đối tượng nghiên cứu chính Bụi, các hạt nhỏ
Các mối nguy đối với quá trình sản xuất 
Ô nhiễm điện tử
Các phần tử sống như vi sinh vật và vi trùng liên tục phát triển và sinh sản, nó sẽ gây ra ô nhiễm thứ cấp (chất chuyển hóa, phân).
Phương pháp kiểm soát các biện pháp làm sạch Phương pháp chính là lọc. Sử dụng các bộ lọc từ thấp đến cao để giảm thiểu mức độ ô nhiễm Các biện pháp chính bao gồm: loại bỏ các điều kiện phát triển của vi sinh vật, kiểm soát sự phát triển của vi sinh vật, sinh sản và ngăn chặn các đường lây truyền của vi sinh vật, lọc và khử trùng.
Mục tiêu kiểm soát Kiểm soát nồng độ và kích thước hạt bụi Kiểm soát sự sinh sản và lây lan của vi sinh vật, cũng như các chất chuyển hóa của chúng.
Các nguy cơ đối với quá trình sản xuất Các bộ phận quan trọng dính bụi có thể sẽ gây hại cho sản phẩm. Các vi sinh vật có hại không thể gây hại cho đến khi chúng đạt đến một nồng độ nhất định.
Yêu cầu đối với vật liệu xây dựng phòng sạch Tất cả các vật liệu ( tường phòng sạch, trần, sàn, vv) không tạo ra bụi, không tích tụ bụi, chống ma sát. Tất cả các vật liệu phải chịu nước và chống ăn mòn, không được tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh sản.
Kiểm soát sự ra vào của người và vật Khi vào phòng sạch, người vận hành cần thay giày, thay quần áo, thổi bụi, khăn lau, vv. Người và vật cần được tách biệt riêng. Cần phải thay giày, thay quần áo, thổi ẩm. Làm sạch, khử trùng, thổi bụi, người và các vật dụng.
Phát hiện Các hạt bụi có thể được phát hiện bằng máy đếm hạt. Việc phát hiện vi sinh vật không thể đo được giá trị tức thời, và số khuẩn lạc chỉ có thể đọc được sau 48 giờ nuôi cấy

Phòng sạch công nghiệp hay phòng sạch sinh học đều có những đóng góp riêng và đang góp phần vào cuộc sống và sự phát triển của xã hội ngày nay. Và tất cả chúng ta đều biết rằng chúng sẽ còn ảnh hưởng tới cuộc sống của con người trong tương lai dài sau này nữa.

Xem thêm: Những quan điểm sai lầm khi ứng dụng phòng sạch

Bài viết mới nhất