Cùng Thiết bị phòng sạch VCR tìm hiểu OPRP là gì và cách phân biệt giữa OPRP, CCP và PRP nhé!

OPRP

OPRP là gì?

OPRO - Operational Prerequisite Program đề cập tới một dạng hoạt động tiên quyết PRP đặc biệt, được giới thiệu trong tiêu chuẩn ISO 22000 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

OPRP là sự kết hợp giữa nhiều phương án kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm có ý nghĩa tới mức có thể chấp nhận được. Trong HACCP / ISO 22000, OPRP được ứng dụng khi tiêu chí hành động và việc đo lường hoặc quan sát cho thấy hiệu lực của sự kiểm soát với quá trình.

oprp-là-gì
OPRO - Operational Prerequisite Program

Bản chất của OPRP

OPRP bản chất chính là một PRP đặc biệt.

So với PRP thì OPRP sẽ kiểm soát mối nguy theo từng giai đoạn của quy trình sản xuất bằng cách đo lường hoặc quan sát (tùy loại OPRP).

Ngoài ra, OPRP không có quyền kiểm soát hoàn hoàn mối nguy. Mặc dù việc ứng dụng OPRP rất quan trọng, nhưng việc mất kiểm soát ở một OPRP nào đó sẽ không đồng nghĩa với việc sản phẩm không đảm bảo ATVSTP.

Ví dụ của OPROP

  • OPRP của việc vệ sinh cá nhân trước khi vào khu vực sản xuất, giảm thiểu khả năng lây nhiễm chéo: quan sát trạng thái sau khi vệ sinh, đo lường bằng việc lấy kết quả mẫu vệ sinh công nghiệp.
  • OPRP của việc lọc nước qua lớp than hoạt tính: lấy mẫu kiểm tra hàm lượng chlorine dư
  • OPRP kiểm tra nhiệt độ, bảo quản, bảo trì các vật dụng sau sử dụng…

vi-du-cua-oprp

PRP

PRP là gì?

Chương trình tiên quyết (PRP – Prerequisite Program) là một chương trình được áp dụng cùng HACCP. PRP gồm các nguyên tắc an toàn thực phẩm cơ bản cũng như các vấn đề về tình trạng, điều kiện vệ sinh; giúp giảm thiểu các rủi ro trong quá trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm, nhằm mục đích đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

chuong-trinh-tien-quyet-prp
PRP – Prerequisite Program

Ví dụ của PRP

  • Vệ sinh cá nhân trước khi vào khu vực hoặc tham gia sản xuất
  • Quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào
  • Quản lý, kiểm soát nguồn nước, môi trường làm việc
  • Kiểm soát sâu bệnh gây hại
  • Kiểm soát lây nhiễm chéo

CCP

CCP là gì?

CCP - Critical Control Point hay điểm kiểm soát tới hạn.

Thuật ngữ này đề cập tới thời điểm / bước mà khi đó các biện pháp kiểm soát để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu mối nguy được áp dụng để đảm bảo ATVSTP.

Mỗi CCP đều phải được đặt ra giới hạn cụ thể. Chúng được đo lường để doanh nghiệp có thể đánh giá và đưa ra những hành động khắc phục phù hợp trong trường hợp giới hạn bị phá vỡ.

ccp-la-gi
CCP - Critical Control Point

Ví dụ của CCP

Vi khuẩn salmonella có trong thịt nấu chín, nó sẽ gây ra rủi ro cao cho người tiêu dùng. Nếu như bước nấu không được thực hiện ở nhiệt độ và thời gian yêu cầu. Giới hạn tới hạn ở CCP là nhiệt độ, thời gian gia nhiệt đảm bảo vi sinh được tiêu diệt.

So sánh OPRP, PRP, CCP

PRP

OPRP

CCP

Phạm vi

Các biện pháp liên quan tới việc tạo môi trường thực phẩm an toàn

Các biện pháp tác động đến sự phù hợp và an toàn thực phẩm

Các biện pháp liên quan tới môi trường, sản phẩm

Thực hiện OPRP sau khi thực hiện PRP

Các biện pháp liên quan tới môi trường, sản phẩm

Thực hiện CPC sau khi thực hiện PRP

Liên quan tới các mối nguy

Không cụ thể cho mối nguy nào

Cụ thể cho mỗi hoặc nhóm mối nguy hiểm

Cụ thể cho mỗi hoặc nhóm mối nguy hiểm

Tiêu chí

Không có tiêu chí

Đo lường hoặc quan sát được

Giới hạn tới điểm có thể đo được

phan-biet-oprp-ccp-va-prp
Phân biệt OPRP, PRP và CCP

Xác định OPRP và CCP

  • CCP là các công đoạn chế biến mà tại đó các phương pháp kiểm soát được áp dụng để kiểm soát “tuyệt đối” trên các mối nguy.
  • OPRP là các phương pháp kiểm soát thiết yếu để kiểm soát mối nguy, nhưng không có kiểm soát “tuyệt đối” trên các mối nguy.

Tuyệt đối còn có nghĩa 100% và tức thời. Nghĩa là ở tại công đoạn có mối nguy phải kiểm soát 100% và có khả năng phát hiện trước khi chuyển đến công đoạn tiếp theo. Nếu thỏa điều kiện này thì đó là một CCP.

PN