Phòng sạch trong sản xuất dược phẩm

  • 06 Tháng 11, 2021

Chắc hẳn chúng ta đều biết rằng dược phẩm là một loại sản phẩm cần phải sản xuất trong các khu vực được kiểm soát (còn gọi là phòng sạch). Ở đó môi trường được kiểm soát mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Và bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu phòng sạch trong sản xuất dược phẩm có gì đặc biệt.

MỤC LỤC

Khái niệm phòng sạch – Khu vực kiểm soát

Mục tiêu của việc sử dụng phòng sạch trong sản xuất dược phẩm

Khu vực cần kiểm soát trong sản xuất dược phẩm

Các cấp độ sạch của phòng sạch Dược phẩm

Đảm bảo khử trùng hoàn toàn

Khái niệm phòng sạch – Khu vực kiểm soát

Một khu vực được kiểm soát (phòng sạch) là một môi trường hoặc phòng kín có khả năng kiểm soát hoàn hảo đối với sự nhiễm bẩn dạng hạt . Cụ thể hơn, đây là những khu vực có mức độ ô nhiễm được kiểm soát, có quy định về số lượng các hạt trên mỗi mét khối, đối với một kích thước hạt cụ thể. Phòng sạch được xây dựng với khả năng kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ và áp suất hoàn hảo để giảm thiểu sự phát sinh, lưu giữ các hạt vật chất bên trong phòng.

phòng sạch dược phẩm

Phòng sạch sản xuất dược phẩm

Môi trừng này được sử dụng để sản xuất dược phẩm đặc biệt là các dược phẩm vô trùng. Phòng sạch dược phẩm sẽ kiểm soát đảm bảo mức độ thấp của các chất gây ô nhiễm môi trường, chẳng hạn như vi khuẩn trong không khí, bụi, hạt aerosol và hơi hóa chất. Môi trường này sẽ giúp ngành công nghiệp dược phẩm sản xuất các sản phẩm không bị nhiễm hạt và vi sinh vật. Trong các phòng sạch cho nhà máy sản xuất thuốc sẽ cần có trang bị các bộ lọc HEPA và hệ thống mãy hút ẩm để sản xuất sản phẩm trong môi trường không có độ ẩm và nhiễm bẩn.

Mục tiêu của việc sử dụng phòng sạch trong sản xuất dược phẩm

Trong ngành dược phẩm, mục tiêu cốt lõi của việc sử dụng các phòng sạch là ngăn ngừa ô nhiễm từ đó đảm bảo rằng các chế phẩm tạo ra hoàn toàn vô trùng. Môi trường kiểm soát sẽ giúp loại bỏ ô nhiễm hóa chất, vi khuẩn, điện tích tĩnh điện, các hạt và sợi. Vì các sản phẩm dược phẩm không được đưa các hạt, hóa chất và vi khuẩn không mong muốn khi đưa vào người bệnh nhân. Vì vậy việc sử dụng các khu vực được kiểm soát (khu vực được phân loại) trong sản xuất sản phẩm đã trở thành một bước đảm bảo chất lượng quan trọng cho mọi công ty sản xuất thuốc. 

phòng sạch sản xuất dược phẩm

Phòng sạch tạo ra môi trường sạch để sản xuất dược phẩm

Tương tự như vậy, bởi vì hầu hết các bề mặt của các phòng sạch dược phẩm được làm bằng chất dẫn điện kém, chúng có thể dễ dàng phát triển và giữ lại các điện tích tĩnh điện không mong muốn. Do đó, các bề mặt cần được làm sạch và kiểm soát theo cách mà các điện tích có thể được loại bỏ ngay khi chúng được hình thành.

Khu vực cần kiểm soát trong sản xuất dược phẩm

Khu vực kiểm soát trong sản xuất dược phẩm vô trùng về cơ bản được chia thành hai phần: Khu vực chung và Khu vực quan trọng. Khu vực chung là khu vực mà ở đó sự tồn tại của các chất bẩn sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến độ vô trùng của sản phẩm. Tuy nhiên, khu vực chung phải được làm sạch và kiểm soát thích hợp để tránh truyền các chất gây ô nhiễm vào khu vực quan trọng.

Khu vực quan trọng là khu vực xung quanh điểm sản xuất, nơi bất kỳ chất gây ô nhiễm nào có thể tiếp cận trực tiếp với các chế phẩm. Khu vực quan trọng thường được bảo vệ bằng cách sử dụng các máy trạm Laminar Flow được bản địa hóa và các băng ghế sạch.

Các cấp độ sạch của phòng sạch Dược phẩm

Trong lĩnh vực Dược phẩm, chúng ta cần tuân theo tiêu chuẩn GMP. Do đó các yêu cầu về nhà xưởng và trang thiết bị cũng như vấn đề kiểm soát đều cần tuân theo tiêu chuẩn này.

Đối với phòng sạch dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP, độ sạch được chia ra 4 cấp độ dựa theo số lượng tối đa của các tiểu phân trong không khí:

  • Cấp độ A (tương đương Class 100 theo STD FED 209, ISO 5 theo ISO 14644):Giới hạn số lượng tiểu phân kích thước ≥ 5.0 µm, dùng lọc ULPA – tốc độ gió yêu cầu 0.2-0.5 m/s. Sử dụng sàn nâng 30% đục lỗ, 70% không. Số lần thay đối không khí 60/h.
  • Cấp độ B (tương đương Class 100 theo STD FED 209, ISO 5 theo ISO 14644): là môi trường phụ cận cho khu vực cấp độ A. Số lần thay đối không khí 40/h.
  • Cấp độ C (tương đương Class 10.000 theo STD FED 209, ISO 7 theo ISO 14644): dùng lọc Hepa H13, số lần thay đổi không khí 30 lần/h.
  • Cấp độ D (tương đương Class 100.000 theo STD FED 209, ISO 8 theo ISO 14644) dùng lọc Hepa H13, số lần thay đổi không khí 20 lần /h.

cấp độ sạch trong sản xuất dược phẩm

4 Cấp độ sạch theo GMP

Đảm bảo khử trùng hoàn toàn

Để sản xuất các sản phẩm hoàn toàn vô trùng, các giai đoạn chế biến sản phẩm khác nhau như chuẩn bị thành phần, chiết rót và chuẩn bị sản phẩm phải được thực hiện trong các phần riêng biệt của khu vực được kiểm soát. Do đó, các hoạt động sản xuất nên được chia thành khử trùng theo từng giai đoạn (cho mọi giai đoạn) và khử trùng cuối (đối với các chế phẩm đã hoàn thành).

Để đạt được việc khử trùng triệt để theo từng giai đoạn, phòng sạch dược phẩm phải cho phép ở trạng thái nghỉ và hoạt động. Trạng thái nghỉ có nghĩa là các thiết bị sản xuất đã sẵn sàng trong phòng tuy nhiên không có nhân viên. Mặt khác, trạng thái đang hoạt động có nghĩa là các quy trình sản xuất được điều hành bởi một số lượng nhân sự nhất định và giới hạn.

Do đó, các nhà máy dược phẩm nên phân loại sản xuất có kiểm soát của mình thành bốn cấp: A,B, C và D. Cấp A phải là khu vực dành cho các hoạt động mang tính rủi ro cao như khu vực chiết rót và khu vực tạo kết nối vô trùng, mở lọ và ống tiêm.

Khu vực này nên có hệ thống dòng chảy tầng với tốc độ không khí đồng nhất. Cấp B phải là môi trường nền cho lớp A, cho phép chuẩn bị và làm đầy vô trùng. Cấp C và D phải là các khu vực được phân loại xử lý các công đoạn ít quan trọng hơn của sản xuất sản phẩm vô trùng.

Brian

Bài viết mới nhất