Một điều chắc chắn rằng các sản phẩm dược phẩm đi trực tiếp vào máu cần phải được bào chế trong môi trường vô trùng, nơi nhà máy và thiết bị được thiết kế để giữ các chất ô nhiễm vi sinh ở mức tối thiểu.

Các sản phẩm vô trùng được định nghĩa là những sản phẩm được đưa vào cơ thể sống bằng ống tiêm hoặc ống thông tĩnh mạch, các thiết bị y tế được đưa vào cơ thể và các sản phẩm hít vào như những sản phẩm được sử dụng cho bệnh hen suyễn. Các phòng sạch cho dược phẩm vô trùng là những cơ sở được phát triển để mang lại các phương pháp điều trị nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn.

Thiết kế khu vực chiết rót trong phòng sạch dược phẩm vô trùng

Khu vực chiết rót trong phòng sạch dược phẩm vô trùng sẽ có nhiều phòng bao gồm các khu vực để cấp khí, Air Lock để tách biệt từng hoạt động và duy trì kiểm soát áp suất trong phòng, và phòng chiết rót. Gowning room sẽ bao gồm một khu vực chuyển tiếp từ ISO 8 - Class 100.000 đến ISO 7 - Class 10.000 và thường được thiết kế để tạo ra môi trường ISO 7-Class 10.000.

phòng sạch dược phẩm vô trùng

Bên trong phòng sạch dược phẩm vô trùng

Khu vực chiết rót có thể được thiết lập theo nhiều cách:

  • Cách thứ nhất, thiết kế để các nhân viên vận hành trực tiếp làm việc.
  • Cách thứ hai, sử dụng hệ thống rào cản tiếp cận hạn chế (RABS) là một hộp đựng găng tay ngăn cách người vận hành và môi trường phòng khỏi sản phẩm mở.

Khu vực chiết rót thường đạt tiêu chuẩn ISO 7 (Class 10.000) và bên trong khu vực chiết rót, thiết bị chiết rót được bảo vệ bằng dòng chảy tầng (Laminar Flow). Khu vực vô trùng cần được thiết kế và duy trì để trở thành phòng sạch nhất trong quá trình vận hành. Phòng này cũng có yêu cầu áp suất chênh lệch cao nhất. Do vậy, khi mở cửa dòng không khí phải tràn ra môi trường bên ngoài (các Air Lock).

Các khu vực hỗ trợ trong phòng sạch Dược phẩm vô trùng

Mỗi khu vực hỗ trợ được thiết kế để giảm nguy cơ nhiễm bẩn cho sản phẩm đang được phát triển. Đối với nhà kho GMP, nơi các hoạt động lấy mẫu và cân chia được thực hiện, cần phải tuân thủ các điều kiện môi trường tương tự như các điều kiện môi trường đối với các sản phẩm GMP đang được sản xuất.

Khi nguyên liệu thô đi vào khu vực chế biến, cần phải có mức độ kiểm soát cao hơn. Các phòng sạch và hành lang được thiết kế có độ sạch cao dần, cho đến khi đạt đến lõi vô trùng. Mỗi cấp độ được thiết kế để bảo vệ cấp độ tiếp theo từ đó ngăn chặn sự nhiễm bẩn của sản phẩm.

lõi vô trùng

Tuân thủ thiết kế chuẩn với khu vực sản xuất thuốc vô trùng

Khu hỗ trợ sản xuất được thiết kế để tạo ra các sản phẩm vô trùng thường đạt cấp độ ISO 8 (Class 100000) và bao gồm:

  • Khu vực pha chế - trong đó nguyên liệu rời nhận được từ cơ sở API được thêm vào chất lỏng sẽ được chuyển vào thùng chứa
  • Chuẩn bị thành phần - nơi các vật liệu đóng gói tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm được rửa sạch như bước đầu tiên trong quy trình làm sạch
  • Chuẩn bị thiết bị - nơi các bộ phận của thiết bị tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm hoặc các bộ phận tiếp xúc trực tiếp được chuẩn bị để khử trùng

Một số thông số quan trọng cần xem xét

Các thông số quan trọng cần tính đến trong phòng sạch dược phẩm vô trùng là nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và mức độ sạch của phòng. Các thông số này cần được xác định theo yêu cầu của sản phẩm. Độ ẩm có thể làm tăng và giảm chi phí vận hành HVAC dựa trên mùa và vị trí của cơ sở sản xuất. Nhiệt độ phòng sạch thường được duy trì trong khoảng 62 độ F đến 66 độ F.

Trong khi xác định mức nhiệt độ và độ ẩm phòng sạch, chúng ta cần tính đến sự thoải mái của người vận hành cùng với các yêu cầu của sản phẩm. Trong các khu vực lõi vô trùng, tốc độ luồng không khí cao hơn đáng kể so với các khu vực hỗ trợ. Thông thường các phòng sạch này sẽ sử dụng kiểu không khí tuần hoàn vì nó làm giảm tiêu thụ năng lượng hệ thống HVAC.

sản xuất dược phẩm vô trùng

Đảm bảo các thông số cho khu vực sản xuất dược phẩm vô trùng

Không khí đi đến các khu vực vô trùng cần được lọc bằng bộ lọc HEPA ở đầu cuối với hiệu suất tối thiểu là 99,99% các hạt ở kích thước 0.3 micromet. Luồng gió hồi phải được đặt ở vị trí “chiến lược” để tránh bất kỳ khu vực tuần hoàn nào và cung cấp luồng không khí quét tốt trong phòng.

Chìa khóa để bảo vệ sản phẩm và nhân viên vận hành là Air Lock. Air Lock xếp tầng thường được xem xét để sử dụng trong các hoạt động vô trùng. Mục tiêu chính của Air Lock là tách biệt không gian sạch với các khu vực xung quanh. Nó được thực hiện bằng cách duy trì chênh lệch áp suất trong với khu vực vô trùng (có áp suất cao hơn). Hướng của luồng không khí đi vào Air Lock khi cửa mở. Hệ thống tuần hoàn không khí nên được duy trì 24/7 trong các khu vực vô trùng.

Xem thêm: Thiết kế kiểu luồng không khí trong phòng sạch